Höstarbetet är nu igång

2018 09 17 Höstarbetet är nu igång på Leratorpet. Plankor byts ut i staketet runt ägorna. Det mesta av arbetsuppgifterna består av snickeri och målningsarbeten. Det vore tacknämligt att få lite hjälp. Vi jobbar måndagar mellan kl. 09.00-12.00. Välkomna.

Holmtorpshagen

2018 09 19. Vi var ett gäng som fick oss en historisk inblick om Holmtorpshagen. En som kan det mesta om dess historia är Ingmar Karlsson, som guidade oss runt i grönskan. Tack Ingmar.

Besök från Filippinerna 2018

Besök i torpet Bazil Arribe från Filippinerna kom och besökte oss och blev guidad av Agneta Pressfeldt 

Diverse prylar

Mars 2018 Diverse verktyg har skänkts till föreningen av Jan Karlssons dödsbo

Tomten 2018

Traditionen håller i sig. Tomtefirandet 2018 samlade 160 barn som träffade tomten och lämnade sina önskelistor vid Leratorpet.