Tipspromenaderna körde igång
den 9 Augusti 2020 och slutade
den 25 oktober 2020

Vi startade upp våra tipspromenader igen efter det uppehåll som pandemin orsakade, dock lite annorlunda. Tipslapparna rättades inte direkt, utan lämnades i en särskild låda vid Leratorpet och rättades efter hand. Resultatet pulicerades på vår hemsida, facebook och i våra dagstidningar. Startavgiften höjdes till 20 kr per bricka. Ingen kaffeservering.
Antal sålda brickor blev 1192 stycken, tack alla promenerare.

Nytt golv i köket inlagt

Arbetet utfört under tiden januari till mars.
Se bilder och text under fliken Leratorpet/Leratorpet 2020 nytt golv