Torpvandring

2010-10-04 Ingmar Karlsson som har kännedom om var torpen på Dömestad ägor har legat, hade en rund-vandring med en del av styrelsemedlemmarna i Lindö-Berga Hemförening. För att säkerställa var torpen låg var detta nödvändigt. Det gäller att sprida ut kunskaperna, så att denna information inte hänger på en person. Då är risken stor att denna kännedom går upp i rök.

 

På bilden ses från vänster Ingmar Karlsson, Curt Carlsson, Anna-Kaisa Fredriksson, Agneta Pressfeldt och Anders Anderson.

 

Foto: Bertil Qarlzon

Ingmar Karlsson, här på ett strålande humör när han fick berätta för styrelsen, var de gamla Torpen har legat.

Här ses lämningar efter ett av torpen som låg på Dömestads ägor.