Styrelsens sammansättning

Ordförande

Namn - Bertil Qarlzon

E-post - bertil.qarlzon@gmail.com

Mobil - 073-501 93 53

Vice ordförande

Namn: Georg Juriado
E-post:
g.juriado@swipnet.se

Tel: 011-31 81 81

Mobil: 070-664 64 51

Sekreterare

Namn - Kerstin Sörensen/Olsson

E-post - kerstin.o.sorensen@gmail.com 

Telefon - 011-31 91 08
Mobil: 072-211 91 08

Ekonomiansvarig

Namn: Eva Wiklund/Hagkvist

E-post: eva.hagkvist1@comhem.se

Telefon: 011-31 72 61
Mobil: 076-781 44 77

 

Ledamot

Namn: Anna-Kaisa Fredriksson

Tel: 070-334 42 97
 

Ledamot

Namn: Gunni Juriado

Tel: 011-31 81 81
 

Ledamot

Namn: Agneta Pressfeldt

Mobil:: 073-399 93 74
 

Suppleant

Namn: Monica Karlsson

E-post: lindomonica@spray.se

Mobil: 073 735 68 21

Föreningen bildades 1996

Målsättning.

Föreningens målsättning vid bildandet var att försöka bevara återstoden av "det gamla Lindö" samt att dokumentera nutiden. Intresseområdet omfattar trakten mellan Dömestad i söder och Lindökanalen i norr med gräns mot Marby, Berga och Lindö. Understundom inräknas även Händelö, norr om kanalen. Föreingen vill uppnå sitt syfte, att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra detta vidare till kommande generationer, bl a genom att aktivt medverka till vård och bevarande av natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen, att samla in och dokumentera intressanta föremål och handlingar med lokal anknytning. 

Lindö Herrgård, gamla villan.

 

Fotograf okänd.

Tyra har bott i samma hus i 82 år på Lindö, här tillsammans med maken Lennart.