Styrelsens sammansättning
2020

Ordförande
Gunni Jüriado
E-post lbhfsekr2019@gmail.com
Telefon: 011-318181

 

Vice ordförande

Namn: Christer Goldhammer
E-post: christer@goldhammer.se
Mobil: 070- 810 82 70

Sekreterare

Namn - Georg Jüriado

E-post - lbhfsekr2019@gmail.com

Telefon - 011-31 81 81
Mobil: 070-664 64 51

Ekonomiansvarig

Namn: Eva Wiklund/Hagkvist

E-post: eva.hagkvist1@comhem.se

Telefon: 011-31 72 61
Mobil: 076-781 44 77

Ledamot

Namn - Bertil Qarlzon

E-post - bertil.qarlzon@gmail.com

Mobil - 073-501 93 53

Ledamot

Namn: Kerstin Sörensen Olsson

E-post: fam-o@telia.com 
Mobil: 072-211 91 08

Ledamot

Namn: Bo Borg
E-post; bo.borg@icloud.com

Mobil:: 072-324 82 13

Suppleant

Namn: Ulla-Britt Tärning
E-post: ulla.tarning@comhem.se
Mobil: 070-236 15 41

Ny ordförande i föreningen

2020 03 02 Vid årets årsmötet valdes  Gunni Juriado till ny ordförande efter att Bertil Qarlzon  innehaft denna post i 10 år. Gunni är historisk, eftersom hon är den första kvinnan som ordförande i föreningen.

Föreningen bildades 1996

Målsättning.

Föreningens målsättning vid bildandet var att försöka bevara återstoden av "det gamla Lindö" samt att dokumentera nutiden. Intresseområdet idag omfattar Dömestad, Berga, Lindö och Händelö. Föreingen vill uppnå sitt syfte, att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra detta vidare till kommande generationer, bl a genom att aktivt medverka till vård och bevarande av natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen, att samla in och dokumentera intressanta föremål och handlingar med lokal anknytning. 

Lindö Herrgård, gamla villan.

 

Fotograf okänd.

Tyra har bott i samma hus i 82 år på Lindö, här tillsammans med maken Lennart.