Styrelsens sammansättning

Ordförande

Namn - Bertil Qarlzon

E-post - bertil.qarlzon@gmail.com

Mobil - 073-501 93 53

Telefon - 011-31 91 26

V. ordf

Namn: Agneta Pressfeldt
E-post: agneta.pfelt@telia.com
Tel: 011-31 94 71
Mobil: 073-399 93 74

Sekreterare

Namn - Kerstin Sörensen/Olsson

E-post - kerstin.o.sorensen@gmail.com 

Telefon - 011-31 91 08

Ekonomiansvarig

Namn: Eva Wiklund/Hagkvist

E-post: eva.hagkvist1@comhem.se

Telefon: 011-31 72 61

 

Ledamot

Namn: Georg Juriado
E-post:
g.juriado@swipnet.se

Tel: 011-31 81 81

Mobil: -

Ledamot

Namn: Ingemar Strid
E-post
ingst38@telia.com
Tel:
Mobil: -070-848 8193

Ledamot

Namn: Gun-Britt Nybom

Tel: 011-31 81 02

Suppleant

Namn: Kerstin Carlson

E-post: k.carlson@telia.com

Tel: 011-31 89 73

Mobil: -070-545 11 92

Föreningen bildades 1996

Målsättning.

Föreningens målsättning vid bildandet var att försöka bevara återstoden av "det gamla Lindö" samt att dokumentera nutiden. Intresseområdet omfattar trakten mellan Dömestad i söder och Lindökanalen i norr med gräns mot Marby, Berga och Lindö. Understundom inräknas även Händelö, norr om kanalen. Föreingen vill uppnå sitt syfte, att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra detta vidare till kommande generationer, bl a genom att aktivt medverka till vård och bevarande av natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen, att samla in och dokumentera intressanta föremål och handlingar med lokal anknytning. 

Lindö Herrgård, gamla villan.

 

Fotograf okänd.

Tyra har bott i samma hus i 82 år på Lindö, här tillsammans med maken Lennart.