Styrelsens sammansättning
2021

Ordförande
Namn: Gunni Jüriado
E-post: lbhfsekr2019@gmail.com
Telefon: 011-318181

 

Vice ordförande

Namn: Christer Goldhammer
E-post: christer@goldhammer.se
Mobil: 070- 810 82 70
Ansvar: Facebook, Instagram

Sekreterare

Namn: Georg Jüriado

E-post: lbhfsekr2019@gmail.com

Telefon: 011-31 81 81
Mobil: 070-664 64 51
Ansvar: Hemsida

Ekonomiansvarig

Namn: Eva Hagkvist/Wiklund

E-post: eva.hagkvist1@gmail.com

Mobil: 076-781 44 77

Ledamot

Namn: Bertil Qarlzon

E-post: bertil.qarlzon@gmail.com

Mobil: 073-501 93 53
Ansvar: Hemsida

Ledamot

Namn: Kerstin Sörensen Olsson

E-post: fam-o@telia.com
Mobil: 072-211 91 08

Ledamot

Namn: Bo Borg
E-post: bo.borg@icloud.com

Mobil: 072-324 82 13

Suppleant

Namn: Ulla-Britt Tärning
E-post: ulla.tarning@gmail.com
Mobil: 070-236 15 41

Suppleant
Namn:
Eva Persson
E-post: evaper.persson@gmail.com
Mobil: 070 528 0092

Ordförande i föreningen

2021 05 26 Vid årets årsmötet omvaldes  Gunni Juriado till ordförande. Gunni är historisk, eftersom hon är den första kvinnan som ordförande i föreningen.

Föreningen bildades 1996

Målsättning.

Föreningens målsättning vid bildandet var att försöka bevara återstoden av "det gamla Lindö" samt att dokumentera nutiden. Intresseområdet idag omfattar Dömestad, Berga, Lindö och Händelö. Föreingen vill uppnå sitt syfte, att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra detta vidare till kommande generationer, bl a genom att aktivt medverka till vård och bevarande av natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen, att samla in och dokumentera intressanta föremål och handlingar med lokal anknytning.