Denna sida är under uppbyggnad.
Bilder och text kommer från tidigare bildsidor.

Oktober 2020

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Arrendatorbostaden, Bråviksvägen 22

Denna villa byggdes för att vara sommarbostad för familjen C. Th Du Rietz. Då fru Elin Du Rietz född 1863 och död 1929, tyckte att villan låg för långt från sjön, uppläts den som bostad för arrendatorn på Lindö. d.v.s. Gustaf Netterbladt, men såldes sedan han flyttat till herrgården efter svärfaderns död 1904. Personerna på fotografiet kan inte identifieras. Arrendatorbostaden såldes sedan till fröknarna Esping och Lundell, som bedrev pappershandel i hörnet av Drottningatan och Skolgatan i Norrköping. 

Fotograf okänd, uppgiftslämnare Gösta Ekstrand

Beateborg
Byggår: XXXX Rivet: 1967
På platsen idag: Villor med adress Lindöhällsvägen 15-17

Ännu en bild på Beateborg som låg i hörnet av Lindöhllsvägen och Medvindsgatan i Lindö. Byggmästare Fritz I Petterson lät riva detta hus för att bygga nya på den tillhörande tomten. Den byggmästaren är vi inte glada åt. Huset borde ha renoverats och sparats för efterkommande generationer.  1944 bodde en stor grupp judiska flyktingar i huset, jag tror att de kom från Ungern. De reste senare vidare till Nordamerika.Bilden från slutet av 60-talet. 

Foto: Bertil Qarlzon
Troligtvis 1940-tal. Bilden tagen från korsningen Medvindsgatan-Lindöhällsvägen mot Lindö kapell. Del av muren finns kvar vid Lindö kapell. Muren började vid kapellet runt hörnet vid Medvindsgatan (Skogsängsvägen) och ner till Blåsutgatan. Huset till höger i bild är Beateborg.

Fotograf okänd

Bilderna kommer att publiceras med byggnadernas namn understruket i bokstavsordning . 
Adress enligt karta för Norrköping 1979 där inget annat anges. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Arrendatorbostadens, huvudingång. Droskorna torde ha tillhört arrendatorn på Lindö herrgård. Personerna har inte kunnat identifieras. 

Fotograf okänd, uppgiftslämnare Gösta Ekstrand

Mail från Barbro Guard: Har just fått tips om denna web site från en gammal kamrat. Jag bodde på Beateborg, Lindöhällsvägen 15 (enligt karta
från 1956), från 1953 (tror jag) till det revs omkr 1967 då mina föräldrar flyttade till Blåsutgatan. Snickeriet låg på vår tomt och revs samtidigt med huset, men tyvärr har jag inga bilder av det. Har flygbild på Beateborg men den har ni säkert redan. Numera bosatt på Nya Zeeland sedan 40+ år. Så kul att se gamla bilder av Lindö, speciellt mjölkaffären och skolan jag gick på.

Ja visst blir man förvånad när man får ett mail från Nya Zeeland, från en gammal Lindöbo. Inget man förväntar sig. Nya Zeeland är ju inte nästgård precis, men Barbro Guard (Werge) hörde av sig och hade bilder på Beateborg som vi har haft svårt att själva få fram. Ett stort tack för bilderna Barbro. Ytterligare en bit historia har lagts till, till vår övriga samling.

Man kan undra varför man river ett så fantastiskt fint hus?

Huset låg i korsningen mellan Medvindsgatan/(då Skogsängsvägen) och Lindöhällsvägen. Dagen adress blir Lindöhällsvägen 15-17.

Oväntat besök

Sommaren 2015. Fick ett telefonsamtal om att det fanns några i korsningen Lindöhällsvägen och Medvindgatan som ville prata med mig. Jag kan vara där om två minuter svarade jag. Där stod Gabi Goldwein till höger tillsammans med sina två bröder. De letade efter Beateborg, där deras föräldrar Samuel och Selma Goldwein bodde som flyktingar från 1942 med andra flyktingar, de flesta av dem från Tyskland och Österrike, till 1947 då de lämnade för Palestina. Många av deras frågor rätades ut. Ett otroligt möte kan man säga. De fick också en förstoring på Beateborg att ta med hem, vilket gjorde dem extra lyckliga och tacksamma. Mötet avslutades med kaffe på Abborreberg. Bilden nedan, Beateborg.

Finns några gamla Lindöbor som minns något av detta och har ni några bilder vore jag tacksamm om ni hörde av er till mig.

Text och bilder, Bertil Qarlzon

Pensionat Högås.
Byggår: 1925-1926 Rivet: 1973

En stor fastighet i sten, på den tomt där en gång restaurang Lindöhäll låg, mitt emot där Lindö Kapell nu ligger på Lindöhällsvägen. Det var apotekare Axel Ericsson (född 25 november 1853) som redan 1914 köpte tomten, lät riva tidigare befintlig byggnad i vilken fr Linda Törnell drev restaurang under namnet Lindöhäll och lät sedan uppföra villa Högås. Makarna Axel och Emelie Ericsson inflyttade till Lindö från Hedvigs församling 1926. När apotekare Axel Ericsson avled 1937 flyttade makan (Emelie Maria född Lindström 9 febrari 1861 i Torshälla församling) 1938 till Alingsås.
Troligtvis köptes fastigheten då av Ingeborg Olsson som öppnade restaurang Högås. När den lades ner användes huset till bostäder under en tid för att under 60-talet vara kontor till L.E.Lundbergs FastighetsAB som byggde många hus runt om i Lindö. 1973 revs Högås och gav plats för ett 30-tal bostadshus på tomten som sträckte sig ända ner till Pampusvägen.

Bilden skänkt av Calle Östling som också tagit  densamma

Vykort, uppgiftslämnare Gösta Ekstrand

Villa Kullen

Villa Kullen på Skårvägen 22 är ett av de äldre husen på Lindö som fortfarande finns kvar på Skårvägen 22. 

Bilderna publicerade 2019-05-01. Fotograf: Okänd

Lindö gård

Foto: Bertil Qarlzon

Lindö herrgård fotograferad från nuvarande Skårvägen strax efter korsningen med Bråviksvägen. Droskan torde ha tillhört Herlog Ljunqvist. Kusken och de på vägen stående personer förmodas vara anställda vid Lindö herrgård.

Fotograf okänd. Uppgiftslämnare Gösta Ekstrand.

Flygel vid Lindö gård

På bilden ses en av två flyglar som fanns vid Lindö gård, bilden troligen från 40-talet. Huset revs i början av 60-talet. På platsen ligger idag förskolan Kompassen.

Fotograf okänd

Lindö Gård 1902

Fotografiet visar södra fasaden och västra gaveln av Lindö herrgård. Mannen på trappan torde vara Herlog Ljungqvist. Damen vid trädet hans hustru Emma Sofia Teodora Ljungqvist, född den 20 september 1833 och död 3 februari 1892. Den äldre mannen utanför herrgården kan vara sedermera arrendatorn av Lindö gård, förvaltaren Gustaf Nettelbladt, född den 28 november 1863 och död 22 augusti 1908. Pojken på bilden kan vara en av Ljungkvists söner.

Fotograf okänd, sammanställt av Gösta Ekstrand

Lindö Gård, gamla villan, utnyttjades som bostad åt arbetare vid Lindö Herrgård i många år och ända till dess att Lindö, Skår och Rosendahl såldes till Norrköpings kommun. Personen längst till vänster är morfar till Lindö-Berga hembygdsförenings ordförande 2010-2019 Bertil Qarlzon och hette ???? Lundgren. Troligtvis är damerna mostrarna Maja o Riken Lundgren.

Fotograf okänd, uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon

Lindö gård hade två tillhörande flyglar, varav detta är den västra flygeln. Längst till höger i bild skymtar även den östra. Flyglarna revs på 1960-talet.

Fotograf okänd

Stallet vid Lindö Gård

2018 28 08  Rivning av stallet vid Lindö gård har på börjats.

Antal anställda på Lindö Herrgård mellan åren 1693-1846

Restaurang Lindöhäll

Byggår: 1901 Rivet: 1925
 

Restaurang Lindöhäll med punchveranda och dansbana. Restaurangen låg mitt emot Lindö kapell vid Lindöhällsvägen, där sedermera Högås byggdes.

Restaurangen drevs av fru Lina Törnell och torde ha uppförts med material från en industriutställning i Norrköping 1876. Fastigheten såldes sedermera till apotekaren Axel Oscar Ericsson född 25 november 1853 och död 16 augusti 1937, som 1915 lät riva byggnaderna på fotografiet och uppförde en större stenvilla (Villa Högås) ritad av arkitekten Anders Möller född 24 februari 1877 och död 7 juli 1970

Fotograf okänd. Uppgiftslämnare Gösta Ekstrand/Bertil Qarlzon

Utsikt från Lindöhäll.
Till höger i förgrunden ses dansbanan till Restaurang Lindöhäll. Nedanför ser man Pampusvägen. Vid udden som sticker ut i överkant på bilden ligger Abborreberg.
 

Fotograf okänd. Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Utsikt från Lindöhäll visar till vänster torpet Skogsäng samt det gamla kallbadhuset som låg rakt nedanför nuvarande Medvindsgatan mot Pampusfjärden.

Torpet Skogsäng
Byggår: xxxx Rivet: 1902-1903
På platsen idag: Villa med adress Lägatan 5

Revs då området kring torpet avstyckades till en tomt. Den såldes till handlaren A.J. Andersson, född 26 mars 1837 och död 8 augusti 1923, som i den villa han uppförde kallad Mariendal öppnade handelsbod och drev Lindö telefonväxel. A.J. Andersson var morfar till bankkamrer Bertil Östling, född 9 januari 1908 och död 22 februari 1978, sedermera Lindö Fastighetsägarförenings mångårige ordförande.

Fotograf okänd, uppgiftslämnare Gösta Ekstrand

Torpet Skogsäng med lada, låg utmed Skogsängsvägen (idag Medvindsgatan) strax nedanför Villa Mariendal. Människorna på bilden har inte gått att identifiera. Möjligt är att mannen med den vita mössan kan vara arkitekten Gustaf Paulsen och flickan en av hans döttrar.

Fotograf okänd, uppgiftslämnare Gösta Ekstrand
Enligt karta 1979 torde adressen i dag vara Lägatan 5

Villa Tubo
Byggår: XXXX Rivet: XXXX
På platsen idag villor med adress Pampusvägen 63


Villa Tubo låg utmed Pampusvägen efter gamla Lindö restaurang.

Fotograf okänd