Översiktsbild över del av Lindö

En liknande översiktsbild har tidigare publicerats här på hemsidan, men vi tror denna är äldre. Vi är dock inte riktigt överens under vilken tidsepok det rör sig om. Vi tror dock det rör sig någon gång mellan 1950-1955. Vi forskar vidare...

Ännu en översiktsbild över Lindö, vägar som Pampusvägen, Bråviksvägen och Travbanevägen är synliga. Vägen längs ner till vänster har vi inte kunnat identifiera. Bilden är från början av 30-talet.

Flygfoton över Lindö

Karta över Lindö Villastad

Kartan över Lindö Villastad i början av 1900-talet

Flygbild över del av Lindö troligen från slutet på 1940-talet. Pampusvägen skär snett igenom bilden och längst upp ser man småbåtshamnen. På den tiden fanns inga våg brytare och i stort sett fans bara den gamla ångbåtsbryggan och några få mindre bryggor för båtentusiasterna.

Fotograf okänd. Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon 

En vy över Lindö tagen från utsiktstornet som var beläget vid slutet av Högabergsvägen. Abborrebergsudden sticker ut i Bråvikens vatten. Vägnätet är bara i sin linda. Det ser ut att vara en del av Bråviksvägens sträckning som går ner mot sjön på högra sidan av bilden.

Troligtvis är bilden från 30-talet.

Fotograf okänd

Vykort, Vy från utsiktsberget

Vy över Lindö från utsiktsberget

Vy från utsiktsberget mot Norrköpings stad. Det var på dessa gärden som byggandet på Lindö tog fart på 60-talet. I bakkant på fälten skymtar Händelövägen. I nedre delen av bilden ses det som en gång blev Skårvägen. Längst till höger om ladan ses del av ett litet hus som kan vara Lindös första skola, Rosendahl.

Skogsparti vid utsiktstornet. Sedan AB Lindö säteri förvärvat Lindöfastigheterna uppfördes tornet på det högsta berget, Utsiktsberget d.v.s. i slutet på nuvarande Högabergsvägen. Tornet revs 1920. Mannen på bilden kan vara Hugo Du Rietz (född 1864 och död 1925), som drev fotofirman Leverin & Co i Stockholm. Hugo Du Rietz var kusin med C Th Du Rietz.

Fotograf okänd, uppgiftslämnare Gösta Ekstrand

Gatubyggnad

Gatubild över Seglargatan

Här ses Seglargatan strax före att byggandet kom igång 1968 Foto: Hans Olof Somdal

Skogsängsvägen, numera Medvindsgatan med det gamla kallbadhuset svagt synligt, längst ned i backen. Bilden tagen från Lindöhällsvägen mot Lindöhamnen.

 

Fotograf okänd

Förslag till gatunamn på Lindö, inskickat från Stadskansliet i Norrköping till drätselkammaren, 1967-05-02.

Bärgningsbil fick rycka ut

I ordningställande av Medvindsgatan i början på 60-talet råkade en lastbil stjälpa och blev liggande på sidan. Bärjningsbil tillkallades för att hjälpa lastbilen på rät köl igen. Vägsträckan mellan Du rietzvägen och Travbanevägen

Foto: Bengt Almberg

Vägarbete. Bilden är tagen i vägkorsningen Kanalgatan-Lindöhällsvägen. Mitt i bilden ses huset vid Älvudden. Man kan också se att arbetet med stensättningarna som finns lite varstans i Lindö, pågår. Bilden troligtvis från 30-talet.

Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon, Bild: Vykort

Vykort Pampusvägen fotograferad mot Pampusbadet

Fotograf okänd