Abborreberg
 

Abborreberg var knuten till Dömestad. Ägaren till gården Dömestad ägde även Abborreberg.
Christian Eberstein ägde två gårdar i Dömestad, som var en by bestående av 5 gårdar fram till 1832. År 1815 överlät han genom testamente den ena till sin halvsysters son Christian Lenning. Christian Lenning som var intresserad av jakt och fiske, upptäckte snart fisket och det vackra läget därav namnet Abborreberg.
Före Lennings tid fanns här ett par fiskebodar och ett båthus. Fiske med notvarp är omtalat år 1705 på den Geometriska kartan. Båthus och bodar är sedan länge försvunna, men delar av stenkistorna för bryggorna finns kvar. Lenning såg det vackra läget vid Abborreberg och började 1820 att anlägga ett så kallat lustställe. Det blev populärt bland köpmän och fabrikörer att köpa gårdar och anlägga ”lustställen” straxt utanför städerna. Lustställen var detsamma som dagens sommarnöjen.
År 1820 började Lenning bygga det första huset vid Abborreberg. Det är det lilla sexkantiga huset på vänster sida av Sjövillan. Huset var ett så kallat Lusthus men det var ovanligt på så sätt att det hade eldstad, det intilliggande köket byggdes något senare. Båda husen med dess eldstäder är så gott som intakta än idag. Köket saknade till en början tak men man spände en segelduk över, - dagens presenning.
Beroende på influenser utifrån fick man en mer romantisk syn på naturen. Odlingslandskapet, framför allt ängen och hagens parknatur, blev skönhetsideal. Städernas borgare, industriledare och handelsmän skaffade sig lantgårdar utanför stadens gränser. Dels för sin försörjning men också flydde man från stadens trångboddhet och smuts. Det blev populärt att leva lantliv, så är det än idag.
Från England kom i slutet av 1700-talet den speciella parkstil som kom att kallas den ”Engelska parken”. Det var en parkstil som försökte efterlikna naturen, men på ett ordnat sätt. Man gick ifrån den Franska och Italienska trädgårdsstilen med klippta häckar och en symmetrisk plan.
Lenning började anlägga en sådan park vid Abborreberg som när den var färdig lär ha innehållit c:a 800 parkträd och 100 fruktträd, även med exotiska inslag. Parken blev under åren vida berömd.
Sjöpaviljongen byggdes 1828 och är den mest påkostade salongen i hela anläggningen. I inredningen ingick de två svartmålade sofforna som finns kvar än idag. De var klädda med blått sammetstyg och hade dekorationer av bladguld. Tapeten ”Vid Bosporens stränder” är handkolorerad och tillverkad i Frankrike 1817 av den kända firman Dufour o Leroy. Tapeter av den här typen finns bara bevarad på ett fåtal ställen i världen.
Problemet var transporter mellan staden, Dömestad och Abborreberg. Lennig lät därför uppföra en kuskbostad med tillhörande stall och vagnslider år 1828. Kusken bodde bara där under sommartid då Abborreberg var bebott. På den tiden fanns ingen förbindelse över till Lindö, alla transporter till och från Abborreberg gick över den smala grusvägen till Dömestad.
Ett stall med vagnslider och ett enkelt bostadshus byggdes 1828 vid ingången till Abborreberg. Det var kuskens bostad och användes bara på sommaren. Torpet kallades ”God Natt” men tyvärr finns det inte kvar. Vägen mellan Lindö och Abborreberg iordningställdes först på 1950-talet. Den siste kusken i ”God Natt” hette Hasselgren, han var anställd vid Dömestad gård. Mellan åren 1936 till 1959 användes huset till sommarnöje. Sommaren 2011 brann huset ner till grunden, troligtvis var branden anlagd och ett kulturminne försvann.
År 1832 byggdes den större, övre paviljongen som var enklare än Sjöpaviljongen. Ännu ett hus "Kavaljersflygeln" byggdes 1834. Den innehöll två kammare och ett kök.
Den Lenningska byggnadsepoken slutade i och med 1834 års utbyggnad då det påstods att Lenning fått ekonomiska problem.
År 1851 sålde Lenning Abborreberg till fabrikör Carl Gustav Östergren för 20.000 Riksdaler banco. Paret Östergren fick dessvärre inte någon större glädje av Abborreberg, frun dog 1852 och Carl Gustav 1853.
Farbrodern Anders Fredrik Östergren utsågs till förmyndare för de fem barnen. Den äldsta sonen Carl Ludvig tillbringade många somrar vid Abborreberg. Han var skald och kallade sig "Fjalar".
1877 såldes Abborreberg på nytt, nu till fabrikören Erik Ludvig Eneström. I början av 1880 byggde Eneström om Abborreberg till i stort sett dagens utseende. Eneström dog 1895 och då ärvde en av hans döttrar Ellen, Abborreberg.
Ellen gifte sig med en tysk fabrikör Emil Skött. Efter maken död 1907 beboddes Abborreberg av änka och hennes fem barn till hon avled 1939. Arvingarna till Ellen och Emil Skött sålde Abborreberg till Norrköpings Kommun 1951.
Från 1951-1957 hände inte mycket vid Abborreberg.
1957 fick Fritidsförvaltningen hand om anläggningen. Dåvarande chefen Gellerstedt startade en omfattande restaurering av både husen och parken. Husen var nedgångna och parken var igenvuxen. Arbetet tog nästan 2 år men 1959 var anläggningen i ett sådant skick att Abborrebergs Fritidsgård och Vandrarhem kunde öppnas.
Numera används lokalerna till sommarservering och stugorna som tillhör fastigheten upplåts som vandrarhem under sommaren.
 

 Ursprunglig text: Ingmar Karlsson, från film on Abborreberg, utökad text från Agneta Pressfeldt, editerad av Georg Jüriado december 2020

 Bildmaterial nedan: december 2020 Georg Jüriado

Byggnader Abborreberg

Den högra delen är den första byggnaden, det sexkantiga lusthuset

Övere paviljongen

Kavaljersflygeln

Handmålad tapet

Ett utsnitt av handmålad tapet vid Abborrebergs servering föreställande Bosborens stränder

Sjövillan

Lusthuset

Den gamla hästvagnen vid Abborreberg, har vi inte lyckats så här långt att identifiera vilken typ av vagn det är. Vagnen användes dock till att köra brudpar till festvåningen på Abborreberg.

Bild Bertil Qarlzon

Ballonghav, midsommarfirande vid Abboreberg

Anita Swärd glider fram i ett balonghav, vid ett av midsommarfirandena vid Abborreberg. Som Lindöbo bodde Anita och Lennart Swärd på Seglargatan. Bilden tagen någon gång under 1970-talet. 

Foto: Bertil Qarlzon

GODNATT
Före och efter branden. Natten till lördagen den 12 augusti 2013 brann torpet God Natt ner efter att någon tänt eld på detsamma. Polisen rubricerar det hela som mordbrand. Torpet tillhörde en gång i tiden Dömestad gård och numera Abborrebergs vandrarhem som nu fick några reducerade sängplatser att hyra ut

Foto: Ingmar Karlsson
Foto: Bertil Qarlzon

Grindstugan

Grindstugan har haft flera namn genom tiderna, Nytorp, Olstorp och senast Tuggelite.
Stugan fans redan 1798, före det att Lenning började bygga Abborreberg.
Den beboddes då av Anders Nilsson. Senare var det bostad åt förvaltare på Abborreberg vid namn Landström.
Från 1950 blev det sommarhus och senare, en del i vandrarhemmet.

Källa: Ingmar Karlsson från film om Abborreberg