Affärer i Lindö

Hemköp  = länk till sida Lindö idag
Byggår: ????
Har genom åren haft olika namn, Lindöhallen, Spar.

Denna bild är en interiörbild från Lindös sista Konsumbutik. Denna dag fick kunderna provsmaka på en del nya varor i sortimentet. Bilden troligtvis tagen 1972. Foto: Bertil Qarlzon

2009-11-19 Sockerbagarnas lokaler i före detta Konsums lokaler i hörnet av Travbanevägen och Pampusvägen brinner ner, natten mellan den 19 och 20 november. Branden var troligtvis anlagd. Lindöborna står nu utan sitt populära bageri.

Foto:  Mikael Pettersson

KONSUM
Byggår: xxxx  

Byggnade innehöll förutom Konsumbutik Lindös post.
Efter nedläggning av Konsum startade Sockerbagarna sin verksamhet i konsums lokaler.
Postens lokaler omvandelade till en kioskrörelse.
På baksidan av byggnaden fanns ett snickeri, MS snickeri.

Sockerbagarna

Till höger ses entrén till bageriet efter branden. Mycket av byggnaden stod inte att känna igen.

Foto: Bertil Qarlzon

A Nilssons speceriaffär

Byggår: xxxx  
Adress idag: ???
A. Nilssons speceriaffär som även gick under namnet "Skat Nisses" låg på Bråviksvägen alldeles intill Vassfabriken. Huset finns fortfarande kvar dock till- och ombyggt. Bilden torde vara från sent 30-tal eller alldeles i början på 40-talet. Man får anta att det är "Skat Nisse som står i mitten på bilden, de andra två har ej kunnat identifierats.

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Lilla Mjölkaffären

Byggår: xxxx  Rivet: xxxx
På platsen idag: Villor
Lilla Mjölkaffären i Lindö låg snett över vid Blåsutgatan på Medvindsgatan och drevs av Alice Holm till vänster på bilden. Den andra damen på bilden jobbade deltid hos Holm och hette Göta Andersson. Affären upphörde i samband med att Lindöhallen byggdes nedanför Lindö loge. Det sägs att det var Nils Aspegren, Lindöprästen, som tog denna bild på den sista arbetsdagen i "Lilla mjölka" som man sa i folkmun.

Bilden skänkt av Calle Östling

Ringborgs affär

Ringborgs affär på Lindöhällsvägen, nedan ses familjen från vänster dottern Gun-Britt frun Berta Gunnar och dottern Maj- Britt

Hittade några bilder i en bok  vid ett beök hos Maj-Britt Ringborg dotter till innehavaren av affären nedan, Ringborgs efterträdare. Affären låg på Lindöhällsvägen 21, affärsbyggnaden finns kvar men rejält renoverad.

Bild på Ringborgs efterträdare tagen någon gång i slutet på 60-talet. Affären låg på Lindöhällsvägen 21, på samma tomt som Lindös första post.

Foto: Bertil Qarlzon

Lindös första post

Kort historia om posten i Lindö

Den 16 dec. 1927 öppnades poststationen Lindö Villastad i det rödmålade huset på Lindöhällsvägen 20, nuvarande nr 34. Postföreståndare var fru Maria Karolina Östling, som även förestod telefonstationen. Hon hade denna tjänst till 1932, då Emil Fridolf Thåvén, som också hade speceriaffären och café Roshyddan, tog över. Redan den 1 okt. 1933 blev det ny postföreståndare, nämligen kamrer K F Bentzén, som hade denna syssla till sin död 12 okt. 1939. Från 1 nov. samma år blev dennes hustru Margit Bentzén, senare omgift till efternamnet Elfstrand, postföreståndare och hade denna tjänst till den 1 juli 1954, då Nina Sjögren tillträdde. Efter henne har från 1 maj 1970 fru Lilian Broman denna befattning.

Den 1 jan. 1938 ändrades poststationens namn till Norrköping 7. Efter att ha fått hämta posten i fack fick Lindöborna den 1 sept. 1934 lådbrevbärning och ända fram till 1966 skedde sortering och utbärning från Lindö. Numer utgår ju all post och sortering från Norrköping 1. Den första brevbäraren hette J A Rosenblad och var trädgårdsmästare. Hans son, Karl Rosenblad, övertog senare utbärningen och som nummer tre i raden kan nämnas K G Lennart Johansson. Lönen utgick under dessa första år med kr 2.10 per tur under vinterhalvåret och med kr 2.50 på sommaren.

 Uppgiftslämnare Karl Rosenblad

Affären Tobak & Manufaktur låg på Pampusvägen 31, innehavare var Allan Karlsson  som drev rörelsen tillsammans med sin hustru Anna Karlsson mellan åren 1950-1966. Från att enbart ha sålt tobak och manufaktur, byggdes affären om för att även ge plats åt specerier 1955.  Även ett namnbyte blev aktuellt och affären fick namnet Lindö Frukt och specerier. Senare tillkom även charkuterivaror. Sonen Bertil Karlsson drev sedan i affärslokalerna en foto ateljé tillsammans med en kollega (Claes Ulff) mellan åren 1972-1976. För Bertil gick sedan flytten till Medvindsgatan 43 och där fanns inget utrymme för någon fotoateljé, som då fick läggas ned. Men fotograferandet har aldrig upphört och han håller på än idag under samma namn men dock med en annorlunda stavning Bertil Qarlzon. Åren 2010-2019 var han verksam som ordförande i Lindö-Berga Hembygdsförening. Huset är idag ombyggt till bostadshus.

Uppgiftslämnare och fotograf: Bertil Qarlzon.

Bild över affären Lindö Frukt&Specerier samt Materialgården vid Pampusvägen 1960 - talet

Bilden föreställer Wallmans affär
Eric Wallmans affär låg i korsningen Travbanevägen och Bråviksvägen, huset finns fortfarande kvar, men fungerar idag som bostadshus. Affären öppnades 1927.
Idag med adress Bråviksvägen 36.

Tändstiksask återfunnen efter ca 50 år!

2012-09-17 Efter att ha varit borta i ca 50 år hittades tändsticksasken vid ett större renoveringsarbete bakom några bräder i en fastighet i kvarteret Iskristallen, på Generalsgatan 1 i Norrköping. Asken överlämnades av upphittaren, en byggnadsarbetare, till Leif Johnsson på Lindö, som förde historien vidare till Lindö-Berga Hembygdsförening. På baksidan av asken fanns dåtidens reklam för Eric Wallmans specerier/charkuterier i Lindö Villastad. Eric Wallmans var bland de första som hade telefon på Lindö, med telefonnummer 19.


Bild: Bertil Qarlzon

Andra platser

Dahlbergs kiosk.
Bygår: xxxx  Rivet: xxxx
Var belägen 
 

Bilden som föreningen jagat i åratal, fanns hos en granne till Agnetha Pressfeldt. Det är också grannen Hjalmar Pöldma som  sitter på bilden och läser nyheter och köpt sig något läskande för att släcka törsten. Bilden är från 1950-talet.
Möbler från kiosken har donerats till Leratorpets trädgård.

Foto: L. Käner

Kallbadhuset i Lindö

Det gamla kallbadhuset låg vid småbåtshamn utmed Pampusvägen. Mitt emot Lindö Restaurang. Kallbad huset revs troligen i slutet av 40-talet eller i början på 50-talet.

Bilden publicerad 2019-06-12

Har nu hittat en något sämre bild på kallbadhuset i småbåtshamnen. Kallbadhuset var beläget rakt ut från Medvindsgatan. Bilden hittades i en bok "Beskrivning av Norrköping" från 1935.

Vykort från Slipen och Pampusfjärden på 1950-talet. Damen på berget med hunden är Tyra Johnsson. Tyra bodde på Fiskarvägen tillsammans med sin man. Men han kallades i folkmun för Tarzan.

Vykort över Lindöbadet, Slipenbadet

3.500 personer besökte Lindö friluftsbad vid Slipen under en enda baddag, året var 1944.

Detta står att läsa i Maud Brandins bok. "Från sommarparadis till högexploaterad förstad". Lindö ett exempel.

Fotograf okänd

En bild över det gamla Lindöbadet (Slipen) någon gång på 50-talet Något senare kom därtill ett hopptorn till stor glädje för de mera våghalsade badgästerna.

Badvakter vid Slipenbadet

Bilden troligtvis från slutet av 1950-talet eller början på 60-talet. Badvakterna Sven Fagerberg till vänster samt Arne Wallberg vid Slipen. Badvakterna hade också simskola vid badet. Bilden  hittad på Lindö FFs kansli.

Fotograf okänd. Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon

Lindökanalen

Inseglingsrännan i Bråviken breddas

2011-05-23 Inseglingsrännan till Norrköping breddas, 3 milj. muddermassor ska bort och deponeras på andra platser i Bråviken. Kostnaden beräknas kosta 260 miljoner. Ett visst obehag med störande ljud och grumligt vatten drabbar Lindöborna. Men i jämförelse med när Lindökanalen byggdes är de störande momenten ingenting mot då.

 

Foto och uppgiftslämnare:

Bertil Qarlzon

2012-07-06 En britisk båt från London, British Yeoman bogseras in mot Norrköpings hamn via Lindökanalen. Bilden troligtvis från andra hälften av 1960-talet. I år firar Lindökanalen 50 år.

Fotograf okänd

Båt på grund i Lindökanalen i slutet på1970-talet.                                   Foto: Bertil Qarlzon

På bilden ses arbetare på en flotte mitt ute i Lindökanalen, som håller på med förberedande arbete för dragning av färskvatten till Händelö. Bilden är troligen tagen i början på 60-talet.

Fotograf okänd

Lindökanalen

 

När Gustav VI Adolf invigde Lindö kanal den 28 juni 1962 skrevs den sista raden i en tvåhundraårig historia om Norrköpings hamns infartsled.

Redan under 1700-talet fanns ett förslag om en bättre och genare infart till hamnen genom en kanal genom Lindöhalvön. Projektet var tänkt att utföras av krigsfolk eller dalkarlar, men därav blev intet. Planerna kom inte att förverkligas förrän Norrköpings stadsfullmäktige tog beslut i frågan 1948. 1956-1962 genomfördes projektet.

Fotograf okänd. Källa: Kulturarv Östergötland

Borrtorn vid Lindökanalens byggande i början på 60-talet

Oljetanker lossar olja i Lindökanalen

En av de första oljetankers som lossar olja i Lindökanalen, kanske den första. Avtappningsanslutning och de rör som är kopplade till cisternerna är ännu ej klara. Därför gick man upp i kanalen och med provisoriska slangar kunde man lossa oljan från båten. Bilden troligtvis från 1964 eller -65. Längst till höger på bilden ses mudderverket Skåne förtöjt invid den södra stranden av Lindökanalen.

Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon, Fotograf okänd

Annons i dagspressen

 

Annons införd i dagspressen med påbud om trav- och motorcykel-tävlingar på Lindö travbana den 25 juli 1925 kl. 2 e.m.

 

Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon

Lindö travbana, motortävlingar

Fotograf okänd

Lindö travbana fylldes med mycket publik under de tävlingar som hölls, motor-, trav-, galopp- och hopptävlingar. I förgrunden på bilden har en del höga militärer med sällskapsdamer samlats.

 

Fotograf okänd

Lindö travbana

Lindö travbana var placerad i änden av Travbanevägen, på ytan mot kanalen.

Lindö travbana 1924


En ny bana öppnades i Norrköping 1924 vid Lindö. Den lades ned redan 1927. På bilden ses träläktaren vid travbanan. Travbanan användes även till motorbana och galopptävlingar. En tysk flygkapten från andra världskriget hade också uppvisningsflygningar vid travbanan.

 

Fotograf okänd. Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Lindö travbana, galopptävlingar

Fotograf okänd

Lindö travbana, hopptävlingar

Fotograf okänd

Slipen, Lindö båtvarv

Kapstan = en vertikal maskin utvecklad för att multiplicera dragkraft för att med rep/trossar dra upp båtar på land.
Plats: Ovanför nya badplatsen vid Lindö strand

Bild publicerad 2021-09-02, foto: Georg Jüriado
Text källa: Wikipedia

En bild från det gamla båtvarvet som låg bredvid Lindöbadet föredetta Slipenbadet.

Fotograf okänd , bilden publicerad 2012-07-21

Bild på hur man använde kapstan. 

Bild: från Wikipedia

Bild från båtvarvet vid Slipen (numera Lindöbadet). Här drog man upp sina båtar för reparationer och översyn. Det var också en plats för vinterförvaring. Bilden är troligen tagen i slutet av 30-talet eller i början på 40-talet.

Lindö småbåtshamn

2010-11-04 Arbetet med upprustningen av småbåtshamnen har påbörjats. De gamla bryggorna ska bytas ut. Arbetet klart under senhösten.

Foto: Bertil Qarlzon

Fotograf okänd

Dagens fångst, Bråviksströmming

Två fiskare som ej har kunnat identifieras, vittjar näten av dagens fångst vid småbryggorna utanför gamla Lindö Restaurang.

 

Foto: Bengt Almberg

Vy över Lindö hamn med mycket aktivitet bland segelbåtarna, kanske tävling på gång.

Fotograf okänd, bild skänkt av Gösta Ekstrand

Vykort, Strandparti vid Lindöhamnen någon gång i början på 1930-talet.

 

 

Fiskare i ovanlig position

Troligtvis en av Lindöfiskarna som undersöker någonting i vassruggen, det verkar vara lågt vattenstånd. Troligvis en 40-talsbild.

Bilden har vi fått av Bengt Almberg.

Strandparti vid småbåtshamnen visar anläggandet av Pampusvägen och utfyllnaden av vattenområdet mellan gamla strandlinjen och den nyaanlagda stenmuren.

Fotograf okänd, uppgiftslämnare Gösta Ekstrand

Stensättning vid Lindöhamnen, i den övre delen av bilden kan man se inloppet med bron som förde båtarna in i säkerhet.

Fotograf okänd

Tvättardag

Bilden från början på 50-talet.

Det var ingen vanlighet att man hade tvättmaskin på den tiden. Ja de välbeställda hade det säkert, men det var ingen självklarhet som idag. Den här kvinnan som tvättar sina kläder vid en av bryggorna i Lindöhamnen hade valt bort lyxen. Hon slet med sina plagg i det inte allt för varma vattnet.

Bilden hämtad från Norrköpingsrummet, fotograf okänd

Publicerad 2021-01-18

Bilden publicerad 2019-03-20

Pampusbadet

 

Byggdes kring 1940-talet ett bad som kallades Pampusbadet, där Lindökanalen senare fick sin mynning. Badet var privatägt och hade ett högt plank runt sig för att förhindra att ej betalande skulle kunna titta in på de badande. En entréavgift betalades för att komma in. De från staden badande gästerna kunde lösa en biljett som inkluderade resa t o r samt inträde till badet för 50 öre. Inne på området fanns också en bastu, som drevs vidare efter att badet lagts ned. Dessutom fanns badmintonbana, gymnastik redskap och givetvis gungor till de mindre barnen.

 

Fotograf okänd, kan ha varit Mikael Pääbos pappa. Bilden troligtvis tagen i 1940-talets mitt. Bilden skänkt av Mikael Pääbo. Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon.

Pampusbadet

Pampusbadet på 1940--talet var beläget där hundbadet idag ligger. Precis vid inloppet av Lindö kanal. Man kan se entrén till höger och därefter längan med omklädningsrum samt bastubyggnaden. Precis till vänster om träddungen i bildens högerkant fanns en rutschkana.                 
 

Bengt Almberg har lånat ut denna bild.

Pampusbadet, bilden tagen från slutdelen på Pampusvägen ut mot Pampusfjärden.

 

Fotograf okänd

Ångbåtsbryggan i Lindö, ett minne blått.

I september 2018 monterades den gamla ångbåtsbryggan i Lindö ner. Den byggdes 1901 och har tjänat både nyttotrafik och andra båtentusiaster i 117 år, bl.a kom posten från Stockholm med ångbåt och lade till vid bryggan.

En höststorm drog in över Lindö 1921, som medförde stor skada bl.a. på småbåtshamnen. Här ses den gamla ångbåtsbryggan med plank som lossat på bryggans översida.

Fotograf okänd

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

FiskeflottanDet var hit till ångbåtsbryggan vid Lindö, som fiskebåtarna kom för att lossa dagens fångst efter att varit ute på Bråvikens vatten.

Foto: Bengt Almberg

På väg till dansen

Med tanke på mängden människor i en båt, skulle det kunna vara en flyktingbåt. Dock inte den här gången! Nej det är ett gäng välkädda ungdomar som kommit ombord på en båt vid den gamla ångbåtsbryggan vid Lindö. De är troligtvis på väg till något av danställena, Esterön eller Sandviken, två populära dansställen på det senare 50-talet eller i början på 60-talet.

Bilden publicerad 2012-10-07

Sjösättning. Ett gäng gubbar sjösätter båten Örn. Båten har ägts av ? Ericsson i början på 1950-talet och hade sin båtplats vid gamla ångbåtsbryggan. En mycket välpolerad mahognybåt, som många beundrade från bryggan.

Kanske kan vi få hjälp med var bilden är tagen?

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Den gamla vattenkiosken låg i kurvan vid ångbåtsbryggan på Bidevindsvägen.

På bilden ses, i luckan Inga Carlsson , stående Elsa Carlsson sittande Abbe Carlsson Kiosken tillhörde Apotekarnas , som tillverkade läsk mm. Kiosken var omgiven av en berså och innanför den har de flesta drycker druckits även av den starkare varan.  Bilden torde vara från början av 50-talet. 
 

Fotograf okänd, bilden skänkt av Inga-Lill Tunesson

Den gamla Ångbåtsbryggan i Lindö byggdes 1903. Hit kom posten från Stockholm för att delas ut i vårt samhälle en gång i tiden. Bryggan har dock under åren lidit stor skada, underhållet har under senare tid varit obefintlig. De senaste underhållsarbetet som gjort var efter höststormen 1921. Numera är bryggan avstängd med ett stort stängsel för att förhindra människor att gå på densamma. Borta i skogen låg en serveringspaviljong och man kan skymta den svenska flaggan. Utmed skogskanten har numera några högre bostadshus byggts.

Bilden från år xxxx Fotograf okänd

2019 02 13 Den lille killen Bo Karlsson, hjälper här sin farfar Abbe Karlsson att tanka upp en dunk med bränsle. Detta var på 1950-talet då det fanns en bensinmack och en kiosk vid ångbåtsbryggan i Lindö. Bo Karlsson bor fortfarande kvar i Lindö nu som pensionär.

Vid ångbåtsbryggan i Lindö hamn, har en pilot landat med sitt pontonflygplan. Intresset var stort och bryggan fylldes snabbt, med nyfikna människor.

Foto: A Werngren

Förskolor

Den  stora eken

Den stora eken fanns snett emot BSS klubblokal på Bråviksvägen och togs ned av misstag. En tjänsteman vid kommunen beordrade att eken skulle tas ned. Men detta var olagligt och vad ryktena säger fick tjänstemannen sparken på stående fot när det blev känt att eken hade fällts. Bilden troligen från början av 60-talet. En del av eken forslades till dagiset Jollen på Du Rietzvägen 17 och blev ett populärt klätterobjekt och finns kvar ännu idag.                                                                   

Okänd fotograf

Foto: Bertil Qarlzon

Skolor

Första dagen på nya Bråviksskolan

2009-08-17 Barnen börjar samlas med stor förväntan framför nya Bråviksskolan. Snart ringer klockan in, till den första lektionstimmen.

Foto: Bertil Qarlzon
 

Lindöskolan, i förgrunden öppet landskap, där man på 1960-talet började bygga hus.

Fotograf okänd

Skolan Rosendal, var Lindös första skola. Här gnuggades geniknölarna på Lindöhalvöns barn mellan åren 1864-1911. Bilden hämtad från ett Minnesblad från invigningen av Lindöskolan den 7 juni 1932.

Skolsalen belägen till vänster inom ytterdörrarna. Skolan var belägen alldelses invid nuvarande Lindöskolan intill Kanalgatan.

Fotograf: Ester Andersson

Melbyskolan Lindö blev en populär plats att bygga enfamiljshus på under 1920-talet. 1928 fanns det ett par hundra hus i Lindö och Lindö säteri hade samtidigt över 1 000 tomter till salu. För barnen fanns dock endast Melbyskolan på  Händelö och Norrköpings stads skolstyrelse gav därför i uppdrag åt arkitekten Axel Brunskog att rita ett skolhus. Bilden från ett gymnastikpass utomhus.

 

Fotograf: okänd

2009-08-17 Så här tätt bland cyklarna var det den första skoldagen på nya Bråviksskolan.

Foto: Bertil Qarlzon

Vykort, Lindöskolan byggdes 1931.

Lindöskolan invigdes på våren 1932 i närvaro av Linköpings biskop Sven Erik Aurelius.

 
Adress idag: Händelövägen 68
 

Uppgifter Wikipedia

Ett konstverk över Lindös första skola, Rosendal. Skolan låg strax intill den nuvarande Lindöskolan.

Skolbarn uppställda framför Melbyskolan på Händelö.

Fotograf okänd