Berga gård

2012 04 19 Flyfoto över Berga Gårds Bostadshus, till höger skymtar ladugården, bilden är tagen någon gång på 1920-talet. Vägen vid bildens nedre kant är vägen som leder till Berga villasamhälle.

Vy över del av Berga

Vy över en del av Berga med utsikt över Norrköping. Ett av de nyare husens grundarbete har påbörjats, medans det gamla sommarhuset står kvar i bakgrunden. Man kan också se på den högra sidan av bilden den gamla infarten till Berga.

Bild från Statsarkivet

Bild på segelmakeriet från 2012.

Vid ordningställandet av det gamla segelmakeriet på Bergagatan hittades gamla tidningar från 1915 och framåt bl.a en Allers tidning från 20-talet. Golvet i segelmakeriet användes som arbetsyta, vilket medförde att det var absolut förbjudet att beträda golvet med skor på fötterna. Fastigheten på samma tomt som segelmakeriet heter Utterberg, och ägs idag (2020) av paret Kerstin och Göte Persson

Segelmakeriet vid Berga
Nuvarande adress: Bergagatan 3

Här en bild från pågående arbete med en ny väg, vatten och avlopp som färdigställdes under 1984-1985 till Berga.

Informationsetikett, skötselråd som följde de nytillverkade segeln vid leverans. 

Maysbo

Här en bild från Maysbo Bergagatan, här bodde Walter Pfändtner med fru. Bilden tagen 1925 eller -26.

Bilden nedan ser vi Pappa Walter, Kurt och min syster May stående i potatisåkern.

Uppgifter: Bertil Qarlzon, Fotograf okänd.

Bilderna skänkta av Miroslaw och Krystina Gendera

Olofsberg

2012-10-17 Huset beläget i Berga och byggt 1870 av Zenita Karlssons (född Andersson) pappas morfar. Zenita bor idag i huset sommartid. Verandan på huset byggdes till 1944. Huset var rappat på den sida av huset som vette mot Bergagatan och där var också huvudingången. I övrig var det träpanel på övriga väggar. Att endast en sida var rappad (väggbeklädnad) beror på att man hade endast råd med en sida. Det ansågs på den tiden att rappade hus hade en något högre status. I uthuset hade man en ko och några höns och vatten hämtade man i en källa på tomten.

 Bilder: okänd