Några interiörbilder från den gamla smedjan vid Dömestad gård. Det var här smeden Sven Peter Peterson från Leratorpet arbetade. 

Foto: Ingmar Karlsson

Smedjan i Dömestad

Holmtorpshagen

Lada vid Holmtorpet

 

Foto: Ingmar Karlsson

Holmtorpet

 

Torpet fanns 1775 kallades greniadier eller soldattorp (Stp). Nuvarande namn troligen efter knekten G.W. Holm 1864-1895. Familjen Öberg flyttar in i torpet, han arbetar vid Dömestad. En av döttrarna gifter sig med en Månsson och bor kvar i torpet. Sonen Karl-Axel "kaka" Månsson har torpet som sommarnöje fram till att torpet revs 2001.

 

Text och Foto: Ingmar Karlsson 

Holmtorpet fanns här 1775, byggnadsår osäkert, torpet fanns inte på 1705 års Geometriska karta. Torpet har kallats "Grenadiertorp" eller soldattorp på 1775 och 1832 års skifteskartor, dessa beteckningar står även på senare kartor. Namnet Holmtorpet verkar ha tillkommit ganska sent. I husförhörslängd 1886-1892 Dömestad står torpet som Lifgrenadiertorp nr 83 2:a Lifgrenadier Regementet. Lifgrenadier Gustav Wilhelm Holm bor då i torpet. Dammen nedanför kallas i folkmun för "Öbergsbrunnen" efter de som bodde i torpet. Torpet har sedan länge använts som sommarnöje. Samma släkt har bott i torpet sedan andra hälften av 1800-talet. Karl Axel Månsson som hyrde torpet   är släkt till Öbergs och de som bodde i torpet på 1800-talet. Inventering av Holmtorpet, genomfördes hösten år 2000.

Storlek utvändigt 8,4 x 4,85 m, höjd långsida 2,4 m varierar något, gavelnock 4 m. Hög torpargrund som är igenmurad och putsad. Huset har ett stort kök med järnspis och bakugn. Huset har också en kammare med eldstad plus en liten farstu och en låg vind med en brant trappa från farstun. Taket har breda vindskivor, under ett tegeltak är det gamla breda brädor. Taket bärs upp av en ryggås. Uthuset ca 10x4 m, har tidigare varit längre. Har använts till svinstia och hönshus. Kan tidigare möjligen varit en liten ladugård. Nu ombyggt till sommar rum i ena änden och en bod i den andra.

Egen komentar: Har följt rivningen av torpet under mars månad 2001. Konstruktionen av torpet stämmer ej med byggnadsstilen på 1700-talet. som eldad kammare-hopsättning i hörnen som är laskade-tunnhuggna stockar i väggarna (för jämna) och liknande. Uthusets konstruktion verkar betydligt äldre. Det kan vara så att det gamla 1700-tals torpet är rivet tidigare och ett nytt torp uppfördes på samma grund, detta var ganska vanligt under 1800-talet. Bottenstockarna ruttnade och gick ej att byta på den tiden.

Sammanställning av Ingmar Karlsson, Lindö-Berga Hembygdsförening

 

Torpet Glädjan

Torpet Glädjan låg på Dömestad marker och brändes ned av Norrköpings kommun 1986, om det var torpet från 1705 är inte klarlagt, äldre torp revs ibland och ersattes med ett nytt, mycket ofta på samma plats. Man ville utnyttja den jord som fanns vid det gamla torpet.

 

Enligt husförhörslängden flyttade torparen Jonas Ström med hustru Brita Jönsson in i torpet 1801. Då Olofsson arrenderade Dömestad bodde rättaren i Glädjan. Torpet har senare använts till sommarnöje.

 

Ingmar Karlsson, Lindö-Berga HBF
Foto: Rune Pettersson