Den gamla bilden

2012-07-06 En britisk båt från London, British Yeoman bogseras in mot Norrköpings hamn via Lindökanalen. Bilden troligtvis från andra hälften av 1960-talet. I år firar Lindökanalen 50 år.

Fotograf okänd

Allan Karlsson, (1900-1967)  innehavare av Lindö Frukt och specerier, här fotograferad i kronans kläder under beredskapsåren.

 

Fotograf okänd, uppgiftslämnare Bertil Qarlzon, son till Allan Karlsson

Betyg

 

1945-12-04 En betygsutskrift från Vedcentralen i Norrköping Aktiebolag gällande cementvaruarbetaren Allan Karlsson. Det var alltså här på Vedcentralen Allan Karlsson jobbade innan han startade sin affärsverksamhet på Lindö. Se nästa bild.

 

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Affären Tobak & Manufaktur låg på Pampusvägen 31, innehavare var Allan Karlsson  som drev rörelsen tillsammans med sin hustru Anna Karlsson mellan åren 1950-1966. Från att enbart ha sålt tobak och manufaktur, byggdes affären om för att även ge plats åt specerier 1955.  Även ett namnbyte blev aktuellt och affären fick namnet Lindö Frukt och specerier. Senare tillkom även charkuterivaror. Sonen Bertil Karlsson drev sedan i affärslokalerna en foto ateljé tillsammans med en kollega (Claes Ulff) mellan åren 1972-1976. Sedan gick flytten till Medvindsgatan 43 och där fanns inget utrymme för någon fotoateljé, som då fick läggas ned. Men fotograferandet har aldrig upphört och han håller på än idag under samma namn men dock med en annorlunda stavning Bertil Qarlzon. 2010 blev han sedan vald till ordförande i Lindö-Berga Hembygdsförening.

 

Uppgiftslämnare och fotograf: Bertil Qarlzon.

Flygbild över del av Lindö troligen från slutet på 1940-talet. Pampusvägen skär snett igenom bilden och längst upp ser man småbåtshamnen. På den tiden fanns inga våg brytare och i stort sett fans bara den gamla ångbåtsbryggan och några få mindre bryggor för båtentusiasterna.

 

Fotograf okänd. Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon 

Annons i dagspressen

 

Annons införd i dagspressen med påbud om trav- och motorcykel-tävlingar på Lindö travbana den 25 juli 1925 kl. 2 e.m.

 

Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon

Lindö travbana 1924


En ny bana öppnades i Norrköping 1924 vid Lindö. Den lades ned redan 1927. På bilden ses träläktaren vid travbanan. Travbanan användes även till motorbana och galopptävlingar. En tysk flygkapten från andra världskriget hade också uppvisningsflygningar vid travbanan.

 

Fotograf okänd. Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Lindö travbana fylldes med mycket publik under de tävlingar som hölls, motor-, trav-, galopp- och hopptävlingar. I förgrunden på bilden har en del höga militärer med sällskapsdamer samlats.

 

Fotograf okänd

Lindö travbana, motortävlingar

Fotograf okänd

Lindö travbana, hopptävlingar

Fotograf okänd

Lindö travbana, galopptävlingar

Fotograf okänd

NSS klubbhus

 

21/7 1897 diskuterades frågan om en klubblokal för första gången på ett styrelsemöte.
AB Lindö Säteri skänkte en tomt till sällskapet och det första klubbhuset invigdes i Lindö, Norrköping med middag under augusti 1903.
Drivande i klubbhusfrågan var den blivande ordföranden konsul Otto Åkerman. NSS flyttade sin verksamhet till Arkösund 1972 och sålde sitt klubbhus för 275.000 till Gunnar Johansson, TENO. Pengarna sattes i stiftelsen Masten. De sista pengarna i stiftelsen förbrukades nyligen på ett nytt tak bla.

 

Uppgifts lämnare Mikkel Gade och Bertil Qarlzon

Fotograf okänd. Källa NSS

Badvakter vid Slipenbadet

 

Bilden troligtvis från slutet av 1950-talet eller början på 60-talet. Badvakterna Sven Fagerberg till vänster samt Arne Wallberg vid Slipen. Badvakterna hade också simskola vid badet. Bilden  hittad på Lindö FFs kansli.

 

Fotograf okänd. Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon

Pampusbadet

 

Byggdes kring 1940-talet ett bad som kallades Pampusbadet, där Lindökanalen senare fick sin mynning. Badet var privatägt och hade ett högt plank runt sig för att förhindra att ej betalande skulle kunna titta in på de badande. En entréavgift betalades för att komma in. De från staden badande gästerna kunde lösa en biljett som inkluderade resa t o r samt inträde till badet för 50 öre. Inne på området fanns också en bastu, som drevs vidare efter att badet lagts ned. Dessutom fanns badmintonbana, gymnastik redskap och givetvis gungor till de mindre barnen.

 

Fotograf okänd, kan ha varit Mikael Pääbos pappa. Bilden troligtvis tagen i 1940-talets mitt. Bilden skänkt av Mikael Pääbo. Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon.

Pampusbadet, bilden tagen från slutdelen på Pampusvägen ut mot Pampusfjärden.

 

Fotograf okänd

Lindökanalen

 

När Gustav VI Adolf invigde Lindö kanal den 28 juni 1962 skrevs den sista raden i en tvåhundraårig historia om Norrköpings hamns infartsled.

Redan under 1700-talet fanns ett förslag om en bättre och genare infart till hamnen genom en kanal genom Lindöhalvön. Projektet var tänkt att utföras av krigsfolk eller dalkarlar, men därav blev intet. Planerna kom inte att förverkligas förrän Norrköpings stadsfullmäktige tog beslut i frågan 1948. 1956-1962 genomfördes projektet.

 

Fotograf okänd. Källa: Kulturarv Östergötland

Tyra Aronsson har bott i samma hus i 81 år

Publicerat 2010-11-13, uppdaterad 2020

Tyra och hennes bror Olle Edman är de personer som bott längst i Lindö. De är båda födda här ute på Älvudden som deras pappa ägde. Älvudden var en stor grosshandlarvilla som var belägen mellan Bidevindsvägen och Pampusvägen. Villan gjordes om till flerfamiljsbostäder och på somrarna var det även många sommargäster som bodde där.

Tyra och hennes familj bodde inte i stora huset utan i röda villan som låg på tomten mot Pampusvägen, där ligger idag en gul villa på Pampusvägen 88.

När Tyra var 8 år så flyttade familjen till Stjärneldsvägen 11. Tyra har bott i samma hus i 81 år, slå det den som kan. Maken Lennart på bilden, gick bort 2012 och Tyra gick bort 2016.
 

Foto: Bertil Qarlzon 2010 Text: Kerstin Sörensen/Olsson

Händelö Hult

 

KFUM:s sommarhem Händelö Hult. KFUM hade under lång tid under sommrarna bedrivit lägervistelse för unga pojkar, där det ingick idrott, lekar samt bibelkunskap och gudstjänster.

 

Denna verksamhet hade skett på många olika platser såsom vid Häradsviken, Malmö Gård, Getå Pensionat och Karstorps Gård.

 

Behovet av ändamålsenlig lokal på för sommarverksamheten lämplig plats hade under de sista åren vuxit sig allt starkare och den 27 januari 1916 kunde kontrakt med Norrköpings stad undertecknas angående upplåtelse av 20 000 kvm mark vid Händelö för ett KFUM:s sommarhem.

 

KFUM:s styrelse utsåg omedelbart en kommité för frågans lösning. Denna bestod av herrar G. Månsson, Martin Pettersson, Simon Wettermark och Axel Heimer.

 

Sommarhemmet Händelöhult samlade många unga pojkar och jag var själv där och hade roligt tillsammans med dem, trots att jag ej tillhörde KFUM.

 

En tillfällig logerare var oförsiktig med eld vilket hade till följd att hela sommarhemmet snabbt brann ner till grunden. Händelsen inträffade 30 januari 1958 och sorgen var stor.

 

Uppgifterna hämtade ur KFUM:s jubileumsskrift 100 år.

Sammanställt av Gösta Ekstrand. Fotot skänkt av Gunnar Alderin.

Melbyskolan Lindö blev en populär plats att bygga enfamiljshus på under 1920-talet. 1928 fanns det ett par hundra hus i Lindö och Lindö säteri hade samtidigt över 1 000 tomter till salu. För barnen fanns dock endast Melbyskolan på  Händelö och Norrköpings stads skolstyrelse gav därför i uppdrag åt arkitekten Axel Brunskog att rita ett skolhus. Bilden från ett gymnastikpass utomhus.

 

Fotograf: okänd

Skolbarn uppställda framför Melbyskolan på Händelö.

 

Fotograf okänd

Lindöskolan, i förgrunden öppet landskap, där man på 1960-talet började bygga hus.

 

Fotograf okänd

Vykort, Lindöskolan byggdes 1931.

Lindöskolan invigdes på våren 1932 i närvaro av Linköpings biskop Sven Erik Aurelius.

 

Uppgifter Wikipedia

Lindö fritidsgård

 

Bilden, två dansande tjejer från invigningsdagen.

 

Verksamheten vid Lindö fritidsgård startade hösten 1967. Detta har väl varit en av de gårdar som redan från början verkligen kom att göra skäl för namnet fritidsgård. Där har alltid funnits aktiviteter för alla åldrar. Det föreningsliv i Lindö som inte haft egna lokaler har i hög grad haft Lindö fritidsgård som sin hemvist. Det har också successivt vuxit fram en hel del utomhusanläggningar i anslutning till gården. Det har kommit till lekplats, bollplan, tennisbanor, skridskobana, kälkbackar m m.

 

Foto: Bertil Qarlzon, 1967

Discokväll på Lindö fritidsgård på mellanvåningen i huvudbyggnaden som tidigare var bostad åt ägaren för gården. Lindös första discjokey var Bertil Qarlzon.

 

Uppgiftslämnare och fotograf, Bertil Qarlzon 1968

Lindö fritidsgård, interiörbild från ett av rummen på mellanvåningen. Efter att blivit trångbodda på vindsvåningen flyttades Discot ner till mellanvåningen. 

 

Foto: Bertil Qarlzon 1968

Lindö fritidsgård. På bilden ser vi från vänster, Mikkel Gade och Ingvar Wiman i färd med att laga mat i fritidsgårdens kök, under en matlagningskurs. Bilden är från 1969.

 

Uppgiftslämnare och fotograf Bertil Qarlzon 1969

Lindö fritidsgård 1969. Efter ett bra jobb i köket under matlagningskursen, fick man bjuda in gäster att provsmaka. På bilden ses från vänster, Monica Lager, ledare ?????, skymd Ingvar Wiman, Leif "Myra" Ringdahl, Mikkel Gade, Lars "Dopping" Jonsson, Rolf Werkander och "Titti" ?????

 

Fotograf och uppgiftslämnare Bertil Qarlzon 1969

Polisman Urban Almén visar sitt tjänstevapen och berättar för de yngsta på Lindö fritidsgård. Man fick också titta på en polisbil med full utrustning. En riktigt spännande dag.

 

Uppgiftslämnare och fotograf Bertil Qarlzon 1969

Lindö restaurang, här har storheter som Sigge Furst, Ulla-Bella & Ove Törnqvist, Danmarks "Tommy Steel" James Rasmusen, Lois Armstrong 18-manna orkester, Truxa m.fl. uppträtt.

 

Fotograf okänd

Sigurd "Sigge" Fürst född 3 november 1905 i Stockholm, död 11 juni 1984 i Stockholm, var en svensk skådespelare, sångare, underhållare och programledare, har också gästat Lindö restaurang.

 

Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon Fotograf okänd

Truxa är ett artistnamn för Erik Bang, dansk illusionist, manipulator och tankeläsare. Erik Bang föddes den 7 november 1919 och avled den 12 september 1996. Han var en av många som uppträtt på Lindö restaurang. En bild från början av hans karriär.

 

Wikipedia, fotograf okänd

Owe Törnqvist har varit musikaliskt aktiv under 56 år, och var under 1950-talet en av de som först lanserade rocken i Sverige. Låten "Diverse julboogie" anses vara en rocklåt? och utkom 1955. Han har varit och spelat på de flesta ställen i Sverige bl.a. Lindö restaurang. Han hade då Ulla-Bella med sig, som han kamperade ihop med under ett antal år.

 

Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon Fotograf okänd

Lindö Restaurang. James Rasmusen (En rocksensation enligt dansk press) är en av många artister som uppträtt på Lindö Restaurang. James Rasmusen gick också under namnet, Danmarks Tomy Steel. Här ses en av hans afficher.

 

Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon

Lindö Restaurang.Telegraf och telefonarbetareförbundets medlemmar samlade utanför Lindö restaurang.

 

Fotograf okänd

Lindö Restaurang. Annons i Norrköping lörd. den 17 maj 1930, med ett erbjudande av Quick Lunch för 1,25 kr eller Supé för 3,00 kr. Man hade också öl och vinrättigheter, vilket dagens restaurang i Lindö inte har. För beställning av bord fick man ringa telefonnummer 15. Det fanns troligtvis inte så många fler telefoner i Lindö på den tiden, kanske upp emot 35-40 st.

 

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Lucian, Max Karlsson och tärnan Eskil Östergren under en fest på Lindö Restaurang. Kanske kan det vara bridgegänget i Lindö IF som firar.

 

Fotograf okänd.

Förslag till gatunamn på Lindö, inskickat från Stadskansliet i Norrköping till drätselkammaren, 1967-05-02.

Vykort Pampusvägen fotograferad mot Pampusbadet

Fotograf okänd

Skogsängsvägen, numera Medvindsgatan med det gamla kallbadhuset svagt synligt, längst ned i backen. Bilden tagen från Lindöhällsvägen mot Lindöhamnen.

 

Fotograf okänd

Bild på ett av husen från materialgården på Lindö. Huset låg där förskolan Isjakten idag ligger. Det finns fler byggnader från materialgården som vi ännu inte fått fram. De sista som bodde i detta hus var Maria och sonen Gösta. Barnen på bilden har ej gått att identifiera.  

 

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon, Fotogaf okänd

Ännu en bild på huset vid materialgården. Bilden troligtvis från 1986.

 

Foto: Bertil Qarlzon 

Holmtorpet

 

Torpet fanns 1775 kallades greniadier eller soldattorp (Stp). Nuvarande namn troligen efter knekten G.W. Holm 1864-1895. Familjen Öberg flyttar in i torpet, han arbetar vid Dömestad. En av döttrarna gifter sig med en Månsson och bor kvar i torpet. Sonen Karl-Axel "kaka" Månsson har torpet som sommarnöje fram till att torpet revs 2001.

 

Text och Foto: Ingmar Karlsson 

Lada vid Holmtorpet

 

Foto: Ingmar Karlsson

Dahlbergs kiosk.

 

Bilden som föreningen jagat i åratal, fanns hos en granne till Agnetha Pressfeldt. Det är också grannen Hjalmar Pöldma som  sitter på bilden och läser nyheter och köpt sig något läskande för att släcka törsten. Bilden är från 1950-talet.

 

Foto: L. Käner

Vägarbete. Bilden är tagen i vägkorsningen Kanalgatan-Lindöhällsvägen. Mitt i bilden ses huset vid Älvudden. Man kan också se att arbetet med stensättningarna som finns lite varstans i Lindö, pågår. Bilden troligtvis från 30-talet.

 

Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon

Vykort

Tvättardag


Bilden från början på 50-talet.

Det var ingen vanlighet att man hade tvättmaskin på den tiden. Ja de välbeställda hade det säkert, men det var ingen självklarhet som idag. Den här kvinnan som tvättar sina kläder vid en av bryggorna i Lindöhamnen hade valt bort lyxen. Hon slet med sina plagg i det inte allt för varma vattnet.

 

Bilden hämtad från Norrköpingsrummet, fotograf okänd

Sjösättning. Ett gäng gubbar sjösätter båten Örn. Båten har ägts av ? Ericsson i början på 1950-talet och hade sin båtplats vid gamla ångbåtsbryggan. En mycket välpolerad mahognybåt, som många beundrade från bryggan.

Kanske kan vi få hjälp med var bilden är tagen?

 

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Båtvård. Eskil Östergren pysslar om sin båt under tidig vår, för att sjösätta runt 1 maj. Bilden från mitten av 1950-talet.

 

Uppgiftslämnare och fotograf,  Margit Östergren

Många gånger tänker man tillbaka på de skidtävlingar för olika åldersgrupper som anordnades av Lindö IF, på Lindö. Start vid Slipen och en runda upp mot Abborrebergsskogen och ner på isen någonstans vid Abborrebergs servering, sedan kunde man följa skidåkarna hela vägen fram till mål vid Dahlbergs kiosk. Sedan fick man gå in på Lindö Restaurang och få varm choklad och bulle. Senare delades priser ut i stora salen i restaurangen.

 

Under några år fanns också kändistävlingen. Man delade upp Lindö i två delar och utifrån dessa letade man upp några kändisar som tävlade mot varandra. Några av de tävlande var bl. a. Bengt "Zamora" Nyholm, IFK Norrköpings målvakt, idrottsprästen Nils Aspegren m. fl.

 

Tidningsurklippet är från 1958 02 23.

 

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Efterlysning

Vi efterlyser bilder från det gamla Lindö, har du tittat i dina byrålådor eller i någon kartong på vinden?

 

Vi är övertygade om att det finns en hel del bilder i stugorna. Men det är det där att ta sig tid, som är så svårt. Men snälla gör en kraftansträngning.

 

Du behöver inte skänka några bilder till oss, vi vill bara låna bilderna för att scanna in dem. Du behöver inte ta loss bilderna från ditt album, vi kan scanna direkt ur albumet. Sedan får du tillbaks dina bilder/album.

 

Särskilda bilder vi är på jakt efter:

 

Vassfabriken

Älvudden

Materialgården

Flyghangaren vid Dahlbergs kiosk

Lindö snickeri

Beateborg

Lilla Mjölka

Gideon "Kråka" Ringborg 

 

Men även andra bilder är vi tacksamma om vi kan få ta del av.

 

Ta kontakt med Bertil Qarlzon på

073-501 93 53 eller maila till

bertil.qarlzon@gmail.com eller använd vår kontaktsida.

 

Vi tackar på förhand.

Allén vid Lindö gård

 

Fotograf okänd

Vykort från Slipen och Pampusfjärden på 1950-talet. Damen på berget med hunden är Tyra Johnsson. Tyra bodde på Fiskarvägen tillsammans med sin man jag glömt namnet på. Men han kallades i folkmun för Tarzan.

En bild över det gamla Lindöbadet (Slipen) någon gång på 50-talet Något senare kom därtill ett hopptorn till stor glädje för de mera våghalsade badgästerna.

Publicerad 20201019

Vykort över Lindöbadet

Visste du att, 3.500 personer besökte Lindö friluftsbad vid Slipen under en enda baddag, året var 1944.

Detta står att läsa i Maud Brandins bok. "Från sommarparadis till högexploaterad förstad". Lindö ett exempel.

Fotograf okänd

Vy över Lindöbadet, (Slipen).

 

Fotograf okänd.

Beundrare av motorcykel vid Slipenbadet, från vänster Stefan Aronsson, Hans Bodén, Mikkel Gade, Ronny Karlsson, personen med ryggen mot kameran är Anders Löfvgren, som också är ägare till motorcykeln.

 

Foto: Bertil Qarlzon

Från Lindöbussarnas bardom. Man kan konstatera att bussarna gick lika tätt som dom gör idag. Så man kan inte påstå att här har skett någon utveckling. Artikeln från 1995 handlar om Lindöbussarna 

på 1930-talet.

 

Källa: Norrköpings tidningar

Lindöbussarna uppställda på Stortorget.

 

Fotograf okänd

Lindöbuss vid vänthallen i 

korsningen av Östra Promenaden-Lindövägen.

 

Fotograf okänd

Europas största buss, en Tidaholmare med plats för 70 personer, trafikerade turen Lindö-Norrköping i början på 30-talet.

 

Fotograf okänd

Garagen för bussarna låg strax intill korsningen av Kanalgatan och Lindöhällsvägen.

 

Fotograf okänd

Bussturlista från 1930. Annons från någon av våra dagstidningar.

Vykort, Slumsystrarnas sommarhem för gamla

SK Pampus 1969, en av fyra fotbollsföreningar som har funnits på Lindö.

 

På bilden från vänster, bakre raden: Jan "Laban" Berger, Ingemar Blid, Sten Svensson, Gunnar Gunnarsson, Hans "Tallen" Karlsson, Urban"Gubben" Karlsson, Lagledare Allan Frank.

 

Främre raden från vänster: Benny Nilsson, Bertil Qarlzon, Sune Norrman, Karl-Axel "Kacka" Karlsson, Åke Pressfeldt.

 

Foto: Peter Wågman

Vykort, Vy från utsiktsberget

Avräkningsbok, Allan Karlsson vid avbetalning av symaskin till hustrun Anna.

Vykort Ångbåtsbryggan i Lindö. Hit kom posten med ångbåt från Stockholm en gång i tiden.

Vid ångbåtsbryggan i Lindö hamn, har en pilot landat med sitt pontonflygplan. Intresset var stort och bryggan fylldes snabbt, med nyfikna människor.

 

Foto: A Werngren

Vykort, Strandparti vid Lindöhamnen någon gång i början på 1930-talet.

 

 

Skogsparti vid utsiktstornet. Sedan AB Lindö säteri förvärvat Lindöfastigheterna uppfördes tornet på det högsta berget, Utsiktsberget d.v.s. i slutet på nuvarande Högabergsvägen. Tornet revs 1920. Mannen på bilden kan vara Hugo Du Rietz (född 1864 och död 1925), som drev fotofirman Leverin & Co i Stockholm. Hugo Du Rietz var kusin med C Th Du Rietz.

 

Fotograf okänd, uppgiftslämnare Gösta Ekstrand

NSS klubbhus vid Bidevindsvägen invigdes 1903.

 

Sällskapet konstituerades vid ett sammanträde på Börsen i Norrköping den 10 december 1886. Det var ritaren Robert Weisse som kallade till det mötet. Vårt 25-års jubileum firades också följdriktigt år 1911.

 

Källa: NSS hemsida

Vykort

Lindö gård, Trädgårdsmästarvillan

Fotograf okänd

Strandparti vid småbåtshamnen visar anläggandet av Pampusvägen och utfyllnaden av vattenområdet mellan gamla strandlinjen och den nyaanlagda stenmuren.

 

Fotograf okänd, uppgiftslämnare Gösta Ekstrand

Vy över Lindö hamn med mycket aktivitet bland segelbåtarna, kanske tävling på gång.

 

Fotograf okänd, bild skänkt av Gösta Ekstrand

Stensättning vid Lindöhamnen, i den övre delen av bilden kan man se inloppet med bron som förde båtarna in i säkerhet.

 

Fotograf okänd

Löpartävling på Lindö med start vid Lindöhamnen. Händelsen troligtvis från 30-talet.

 

Fotograf okänd

Lindö kapell byggdes 1936 i villaområdet Lindö, vid den innersta delen av Bråviken, på initiativ av Lindö kyrkliga syförening som samlat in medel till inköp av mark. Klockstapeln byggdes 1951 av träd som fälldes på tomten.

 

Källa: Lindö kapell

Fotograf okänd

Torpet udden

 Fotograf okänd

Villa Björkhem

Fotograf okänd

Villa Godthem

Fotograf okänd

Villa Ghöle

Fotograf okänd

Villa skogsbo

Fotograf okänd

Villa Strandhem

Fotograf okänd