Smedjan i Dömestad

Några interiörbilder från den gamla smedjan vid Dömestad gård. Det var här smeden Sven Peter Peterson från Leratorpet arbetade. 

Foto: Ingmar Karlsson

Vattenkiosken vid ångbåtsbryggan

Den gamla vattenkiosken låg i kurvan vid ångbåtsbryggan på Bidevindsvägen.

På bilden ses, i luckan Inga Carlsson , stående Elsa Carlsson sittande Abbe Carlsson Kiosken tillhörde Apotekarnas , som tillverkade läsk mm. Kiosken var omgiven av en berså och innanför den har de flesta drycker druckits även av den starkare varan.  Bilden torde vara från början av 50-talet. 

 

Fotograf okänd, bilden skänkt av Inga-Lill Tunesson

Vackra Älvudden

Älvudden var beläget intill det gamla Pampusbadet och var ett flerfamiljshus, det fanns också ett mindre bostadshus på samma tomt som skymtar i bildens vänsterkant.

 

Nedan ses Bertil Carlsson spela gitarr vid midsommarfirande på Älvudden.

 

Bilden med människor som dansar kring midsommarstången ses bl.a Olle och Sture Edman, Tyra Aronsson, Inga Carlsson, Maj och Karin Edman m.fl. Bilderna är från början av 50-talet.

 

Inga-Lill Tunesson har bidragit med dessa bilder. Tack för det.

Fotograf okänd

Översiktsbild över del av Lindö

En liknande översiktsbild har tidigare publicerats här på hemsidan, men vi tror denna är äldre. Vi är dock inte riktigt överens under vilken tidsepok det rör sig om. Vi tror dock det rör sig någon gång mellan 1950-1955. Vi forskar vidare...

Lilla Mjölkaffären

Lilla Mjölkaffären i Lindö låg snett över vid Blåsutgatan på Medvindsgatan och drevs av Alice Holm till vänster på bilden. Den andra damen på bilden jobbade deltid hos Holm och hette Göta Andersson. Affären upphörde i samband med att Lindöhallen byggdes nedanför Lindö loge. Det sägs att det var Nils Aspegren, Lindöprästen, som tog denna bild på den sista arbetsdagen i "Lilla mjölka" som man sa i folkmun.

 

Bilden skänkt av Calle Östling

Segelmakeriet vid Berga

Vid ordningställande av det gamla segelmakeriet på Bergagatan hittades gamla tidningar från 1915 och framåt bl.a en Allers tidning från 20-talet. Golvet i segelmakeriet användes som arbetsyta, vilket medförde att det var absolut förbjudet att beträda golvet med skor på fötterna. Fastigheten på samma tomt som segelmakeriet heter Utterberg, och ägs idag av paret Kerstin och Göte Persson

Informationsetikett, skötselråd som följde de nytillverkade segeln vid leverans. 

Här en bild från pågående arbete med en ny väg, vatten och avlopp som färdigställdes under 1984-1985 till Berga.

Bild på segelmakeriet från 2012.

Villa Mariendahl

Vid Lindöhällsvägen intill Medvindsgatan låg denna villa som inrymde en speceriaffär och under en tid även post. Bilden troligen från 1930-talet.

Fotograf okänd

Baltic

Besättningsmän på mudderverket Baltic som muddrade hamnen vid Djurökvarn 1910.

 

Fotograf okänd

Båtvarvet vid slipen

Bild från båtvarvet vid Slipen (numera Lindöbadet). Här drog man upp sina båtar för reparationer och översyn. Det var också en plats för vinterförvaring. Bilden är troligen tagen i slutet av 30-talet eller i början på 40-talet.

 

 

Olofsberg

2012-10-17 Huset beläget i Berga och byggt 1870 av Zenita Karlssons (född Andersson) pappas morfar. Zenita bor idag i huset sommartid. Verandan på huset byggdes till 1944. Huset var rappat på den sida av huset som vette mot Bergagatan och där var också huvudingången. I övrig var det träpanel på övriga väggar. Att endast en sida var rappad (väggbeklädnad) beror på att man hade endast råd med en sida. Det ansågs på den tiden att rappade hus hade en något högre status. I uthuset hade man en ko och några höns och vatten hämtade man i en källa på tomten.

 

 

Holmtorpet

Holmtorpet fanns här 1775, byggnadsår osäkert, torpet fanns inte på 1705 års Geometriska karta. Torpet har kallats "Grenadiertorp" eller soldattorp på 1775 och 1832 års skifteskartor, dessa beteckningar står även på senare kartor. Namnet Holmtorpet verkar ha tillkommit ganska sent. I husförhörslängd 1886-1892 Dömestad står torpet som Lifgrenadiertorp nr 83 2:a Lifgrenadier Regementet. Lifgrenadier Gustav Wilhelm Holm bor då i torpet. Dammen nedanför kallas i folkmun för "Öbergsbrunnen" efter de som bodde i torpet. Torpet har sedan länge använts som sommarnöje. Samma släkt har bott i torpet sedan andra hälften av 1800-talet. Karl Axel Månsson som hyrde torpet   är släkt till Öbergs och de som bodde i torpet på 1800-talet. Inventering av Holmtorpet, genomfördes hösten år 2000.

 

Storlek utvändigt 8,4 x 4,85 m, höjd långsida 2,4 m varierar något, gavelnock 4 m. Hög torpargrund som är igenmurad och putsad. Huset har ett stort kök med järnspis och bakugn. Huset har också en kammare med eldstad plus en liten farstu och en låg vind med en brant trappa från farstun. Taket har breda vindskivor, under ett tegeltak är det gamla breda brädor. Taket bärs upp av en ryggås. Uthuset ca 10x4 m, har tidigare varit längre. Har använts till svinstia och hönshus. Kan tidigare möjligen varit en liten ladugård. Nu ombyggt till sommar rum i ena änden och en bod i den andra.

 

Egen komentar: Har följt rivningen av torpet under mars månad 2001. Konstruktionen av torpet stämmer ej med byggnadsstilen på 1700-talet. som eldad kammare-hopsättning i hörnen som är laskade-tunnhuggna stockar i väggarna (för jämna) och liknande. Uthusets konstruktion verkar betydligt äldre. Det kan vara så att det gamla 1700-tals torpet är rivet tidigare och ett nytt torp uppfördes på samma grund, detta var ganska vanligt under 1800-talet. Bottenstockarna ruttnade och gick ej att byta på den tiden.

 

 

Sammanställning av Ingmar Karlsson, Lindö-Berga Hembygdsförening

Vy över Lindö

En vy över Lindö tagen från utsiktstornet som var beläget vid slutet av Högabergsvägen. Abborrebergsudden sticker ut i Bråvikens vatten. Vägnätet är bara i sin linda. Det ser ut att vara en del av Bråviksvägens sträckning som går ner mot sjön på högra sidan av bilden.

Troligtvis är bilden från 30-talet.

Fotograf okänd

Maskerad-bal på gamla Lindö Restaurang

Gruppbild från en maskerad-bal på gamla Lindö Restaurang, troligtvis någon gång på 50-talet. Att identifiera personerna är i detta läget helt omöjligt. Endast de två spelemännen och några till kan kännas igen. Kanske någon känner igen dom. Då är vi tacksamma för tips.

Fotograf okänd

Lindökören, Lindö Kapell

Lindökören, här uppblandat med några från ungdomskören i Lindö kapell. Från vänster ses följande personer:Ann-Kristine Malmqvist,Liselotte Ericsson, Greta Knutsson, Iris Andersson, ? Glimborg, Margit Alexandersson, Signe Nyström, kantor Ulla Åkerlund vid pianot den yngre flickan har inte kunnat idenfierats.

 

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Fotograf okänd

Svensk general jagade UFO över Bråviken

Vill du läsa vidare om denna händelse? Klicka då på länken nedan.

http://www.ufo.se

Bärgningsbil fick rycka ut

I ordningställande av Medvindsgatan i början på 60-talet råkade en lastbil stjälpa och blev liggande på sidan. Bärjningsbil tillkallades för att hjälpa lastbilen på rät köl igen. Vägsträckan mellan Du rietzvägen och Travbanevägen

Foto: Bengt Almberg

Vy över del av Berga

Vy över en del av Berga med utsikt över Norrköping. Ett av de nyare husens grundarbete har påbörjats, medans det gamla sommarhuset står kvar i bakgrunden. Man kan också se på den högra sidan av bilden den gamla infarten till Berga.


Bild från Statsarkivet

Gustaf Nettelbladt

En av ägarna till Lindö gård Gustaf Nettelbladt här tillsammans med Majken Svedberg. Donatorn av denna bild är Annakarin Svedberg, och det är alltså hennes mamma och morbror som står på trappan. Bilden är från 1933. Fotograf dock okänd.

Berga gård

2012 04 19 Flyfoto över Berga Gårds Bostadshus, till höger skymtar ladugården, bilden är tagen någon gång på 1920-talet. Vägen vid bildens nedre kannt är vägen som leder till Berga villasamhälle.

2012-05-04 En samling flygbilder på ett vykort över Lindö, troligtvis från 1950-talet.

Tipskupong från 1937

Hittade en tipskupong från 1937 som varit i min fars ägo. Har inte hört talas om att följande lag legat i Allsvenskan. Rönnskär, Stattena, Viken, Sture och Gårda. Troligtvis är det en blandning av lag både från Allsvenskan och div I, på kupongen. Tipskupongerna har troligtvis tillhört Jersings tobaksaffär på Pampusvägen.

 

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Oljetanker lossar olja i Lindökanalen

En av de första oljetankers som lossar olja i Lindökanalen, kanske den första. Avtappningsanslutning och de rör som är kopplade till cisternerna är ännu ej klara. Därför gick man upp i kanalen och med provisoriska slangar kunde man lossa oljan från båten. Bilden troligtvis från 1964 eller -65. Längst till höger på bilden ses mudderverket Skåne förtöjt invid den södra stranden av Lindökanalen.

 

Uppgiftslämnare: Bertil Qarlzon

Fotograf okänd

Antal anställda på Lindö Herrgård mellan åren 1693-1846

Dagens fångst, Bråviksströming

Två fiskare som ej har kunnat identifieras, vittjar näten av dagens fångst vid småbryggorna utanför gamla Lindö Restaurang.

 

Foto: Bengt Almberg

50-tals tjejer

Två snygga Lindötjejer, Maud Karlsson och Kerstin Andersson, den senare var för övrigt Norrköpings Lucia år 1962. Bilden är tagen på sommaren 1958 och tjejerna är i 15-16 årsåldern.

Foto: Bengt Almberg

Torpet Glädjan

Torpet Glädjan låg på Dömestad marker och brändes ned av Norrköpings kommun 1986, om det var torpet från 1705 är inte klarlagt, äldre torp revs ibland och ersattes med ett nytt, mycket ofta på samma plats. Man ville utnyttja den jord som fanns vid det gamla torpet.

 

Enligt husförhörslängden flyttade torparen Jonas Ström med hustru Brita Jönsson in i torpet 1801. Då Olofsson arrenderade Dömestad bodde rättaren i Glädjan. Torpet har senare använts till sommarnöje.

 

Ingmar Karlsson, Lindö-Berga HBF
Foto: Rune Pettersson

Tändstiksask återfunnen efter ca 50 år!

2012-09-17 Efter att ha varit borta i ca 50 år hittades tändsticksasken vid ett större renoveringsarbete bakom några bräder i en fastighet i kvarteret Iskristallen, på Generalsgatan 1 i Norrköping. Asken överlämnades av upphittaren, en byggnadsarbetare, till Leif Johnsson på Lindö, som förde historien vidare till Lindö-Berga Hembygdsförening. På baksidan av asken fanns dåtidens reklam för Eric Wallmans specerier/charkuterier i Lindö Villastad. Eric Wallmans var bland de första som hade telefon på Lindö, med telefonnummer 19.
Eric Wallmans affär låg i korsningen Travbanevägen och Bråviksvägen, huset finns fortfarande kvar, men fungerar idag som bostadshus.


Bild: Bertil Qarlzon

På väg till dansen

2012-10-07 Med tanke på mängden människor i en båt, skulle det kunna vara en flyktingbåt. Dock inte den här gången! Nej det är ett gäng välkädda ungdomar som kommit ombord på en båt vid den gamla ångbåtsbryggan vid Lindö. De är troligtvis på väg till något av danställena, Esterön eller Sandviken, två populära dansställen på det senare 50-talet eller i början på 60-talet.

Vi besökte skomakarsonen

2012-09-07 Vi besökte Hjalmar Pöldma 87 år, son till Jaan Pöldma som drev skomakeri på Pampusvägen i Lindö. Släkten Pöldma kom till Sverige som flyktingar från Estland på 40-talet. De flesta maskiner och verktyg finns forfarande kvar från tiden det begav sig. Hjalmar har också skänkt en del material och mindre verktyg till föreningen. De stora maskinerna kunde vi dock inte ta emot pga utrymmeskäl.

Foto: Bertil Qarlzon

A Nilssons speceriaffär

A. Nilssons speceriaffär som även gick under namnet "Skat Nisses" låg på Bråviksvägen alldeles intill Vassfabriken. Huset finns fortfarande kvar dock till- och ombyggt. Bilden torde vara från sent 30-tal eller alldeles i början på 40-talet. Man får anta att det är "Skat Nisse som står i mitten på bilden, de andra två har ej kunnat identifierats.

 

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Lindö båtvarv

2012-07-21 En bild från det gamla båtvarvet som låg bredvid Lindöbadet föredetta Slipenbadet.

 

Fotograf okänd

Flygfoton över Lindö

Höststorm 1921

En höststorm drog in över Lindö 1921, som medförde stor skada bl.a. på småbåtshamnen. Här ses den gamla ångbåtsbryggan med plank som lossat på bryggans översida.

 

Fotograf okänd

Uppgiftslämnare Bertil Qarlzon

Lindös första skola

Skolan Rosendal, var Lindös första skola. Här gnuggades geniknölarna på Lindöhalvöns barn mellan åren 1864-1911. Bilden hämtad från ett Minnesblad från invigningen av Lindöskolan den 7 juni 1932.

 

Skolsalen belägen till vänster inom ytterdörrarna. Skolan var belägen alldelses invid nuvarande Lindöskolan intill Kanalgatan.

 

Fotograf: Ester Andersson

FiskeflottanDet var hit till ångbåtsbryggan vid Lindö, som fiskebåtarna kom för att lossa dagens fångst efter att varit ute på Bråvikens vatten.

Foto: Bengt Almberg

Älvudden


En bild på Älvudden och det lilla huset, hittat i ett gamalt tidningsurklipp, därav den dåliga bildkvalitén. Älvudden låg utmed Pampusvägen, intill det gamla Pampusbadet vid kanalens mynning. Älvudden byggdes av Frans Edman i början på 1900-talet. Det mindre huset i förgrunden innehöll stall med häst, ko, gris vedbodar och utedass. På övre våningen bodde en familj.


Fotograf okänd
Frans Edman var morfar till Birgit Kulin som plockat fram dessa bilder. En bild från 1920 visar en utflykt med en T-Ford. Det är Birgits far som sitter vid ratten.

 

Fotograf okänd
Bilden visar Birgits mors familj 1916. Hon tillhörde en syskonskara på 13 st. I bakgrunden skymtar Älvudden.


Fotograf okänd