Djurö kvarn

Vad har Djurö kvarn med Lindö att göra? Ja egentligen ingenting. Men alla som besökt Lindö och passerat småbåtshamnen har mött denna syn en bit ut över Bråviken och undrat. Därför gör vi en avstickare och presenterar Djurö kvarns historia i bild och text.

Kvarnverksamheten

Pehr Swartz flyttade 1909-1911 familjens kvarnverksamhet till Djurön. I samband med bygget av den nya kvarnen byggdes ett antal arbetarvillor i närområdet och bildade på så sätt ett litet samhälle. De flesta villorna står kvar än idag bortsett från några som revs vid utbyggnaden av den nuvarande anläggningen. 1912 flyttade Pehr Swartz med familj ut till Djurön, där de bosatte sig på Djurö gård, ett stycke söder om Djurö kvarn. Djurö gård är från 1700-talet men kraftigt ombyggd under 1920-talet. I trädgården finns en minneslund över bemärkta personer från första världskriget.

Längst ut på Djurön är norra Europas största spannmålshamn belägen. Anläggningen grundades av Pehr Swartz som mjölkvarn och den nuvarande ägaren är Svenska lantmännen. Av den ursprungliga anläggningen finns idag inte mycket kvar, och kvarnverksamheten är sedan länge försvunnen. Den nuvarande började byggas i mitten av 1970-talet och fungerar som exporterande spannmålslager. Anläggningens lagringskapacitet är på ca 250000 ton och tillhandahåller en utlastningskapacitet för panamafartyg.

Fotograf okänd

 

1. Plats för kvarnbyggnaden, Djurö kvarn 1910 03 11

a

a

a

a

a

a

a

3. Upplagsplats 1910 04 13
5. Formning av kvarnsockel 1910 04 13
7. Byggnadskontor 1910 04 13
9. Kvarnsockel 1910 04 14
11 Murningar för kvarnen 1910 04 20
13 Schaktning för kaftstationen 1910 04 20
15 Murning av kvarnen 1910 04 20
17 Formning av Renserisockel 1910 04 20
19 Murning av kvarnen 1910 04 30
21 Vägbyggnad 1910 04 30
23 Sprängning för magasinet 1910 05 06
25 Kvarnen med trappafd 1910 05 13
27 Scakt för silos 1910 05 13
29 Kvarn och Renseri 1910 06 09
31 Mjölpackhus 1910 05 09
33 Schaktning i silosgrunden 1910 06 18
35 Taktäckning å kvarnen 1910 07 14
37 Mudderverket Baltic 1910 07 30
39 Bogsering av mudderpråm 1910 07 30
40 Stapellöpt kista 1910 08 05

Bildtexter till följande bilder kommer senare.

42
44
47
49
2. Byggnadskontor o logement 1910 04 13
4. Kvarngrunden 1910 04 13
6. Provisorisk hamn 1910 04 13
8. Schaktning för renseriet 1910 04 14
10. Grundsprängning för renseriet 1910 04 14
12 Schaktning av silos 1910 04 20
14 Kvarngrunden 1910 04 20
16 Murning av kvarnen 1910 04 20
18 Murning av kvarnen 1910 04 20
20 Grund för arbetarbostäder 1910 04 30
22 Betongblandning 1910 06 06
24 Schaktning för kraftstationen 1910 05 13
26 Bjälklag i renseriet 1910 05 13
28 Väg Djurö gård Kvarnanläggningen 1910 05 13
30 Mjölpackhus 1910 05 09
32 Provisorisk hamn 1910 05 18
34 Kvarn, trapphus och renseri 1910 06 18

36 Besättningsmän på mudderverket Baltic som muddrade hamnen vid Djurökvarn 1910 07 30.

Fotograf okänd

38 Maskinist på mudderpråm
41
43
45
46
48