Några interiörbilder från den gamla smedjan vid Dömestad gård. Det var här smeden Sven Peter Peterson från Leratorpet arbetade. 

Foto: Ingmar Karlsson

Smedjan i Dömestad

Holmtorpshagen

Koordinater: svart = enligt Lantmäterikarta, blått = beräknade värden
Positionerna inte verifierade i naturen, kommer att ske senare

Ingmar Karlson och Jan Gustavsson har bidragit med bildmaterial till denna sida.
 

1. God Natt
Se flik Abborreberg
 
2. Grindstugan
Se flik Abborreberg

3. Småland
Position N / E
SWEREF 99 TM: 6496952 / 574373
WGS 84 dec:  58,606553 / 16,279995

Torpet fanns 1832 och troligen 1775. Betecknas som backstuga men kan också ha varit soldattorp. År 1806 hitkom Magnus Eriksson med hustru Ingeborg Persdotter. Den sista fast boende i torpet var änkan Andersson som hushållade för mjölnaren vid Dagsbergs klint.
 
4. Bäcktorpet

Position: N / E
SWEREF 99 TM:
WGS 84 dec:  
Torpet var en backstuga som fanns 1832 men int3e 1775. Enligt husförhörslängderna kom Gustaf Gustafsson med hustru Maria Persson hit 1786. 1866 bodde änkan Chatarina Persdotter i torpet. Finns spå av odling och rester av en källare.
 

Torpen på Dömestad
Källa ”Torpen på Dömestad gård” av Ingmar Karlsson april 2011.

Materialet publicerat Februari 2021

5. Järntorpet
Position N / E
SWEREF 99 TM: 6496874 / 574373
WGS 84 dec: 58,605853 / 16,279969
Soldattorp fanns troligen 1832 men ej tidigare. Namnet efter knekten som hette Hjärn. Torpet fanns kvar till 1986 då det brändes ned av ägaren Norrköpings kommun.

Människorna kring Järntorpet

Karl-Otto Blomander och Johanna bodde i Järntorpet från 1920 -1940 (ca). Torpet låg i Holmtorpshagen. De hade tre barn Svea, Lage och Karl som bodde där samt Sveas dotter Inga som föddes 1923.

Karl-Otto arbetade som smed. Han hyrde smedjan vid Dömestad gård. Han var sin egen men arbetade även för gården.

Ca 1940 köpte Lage Blomander en fastighet på Sjömansvägen 95. (Idag Långtorpsvägen 34-36). Det var en stor dubbeltomt med ett tvåvåningshus och ett litet hus innanför. I det stora huset bodde Lage och hans fru Astrid och deras barn Ulla och Ove. I den lilla stugan bosatte sig Karl-Otto, Johanna och Svea. Svea skötte sina föräldrar hemma tills de dog. Svea bodde sedan kvar där till 1964 då hon först hyrde ett hus nere i samhället och flyttade sedan till Norrköping. Även Karl och Astrid flyttade till Norrköping och sedan bodde Gunhild ensam kvar. Jag vet ej hur länge.

Karl-Otto var född 1868. Han var först gift med Ida och hade en dotter som hette Maria. Han blev änkling 1899 (ca). Hans dotter åkte sedan till USA där hon gifte sig med en svensk. Hon kom aldrig tillbaka till Sverige. Det gjorde däremot hennes man efter Marias död (1962) var han och hälsade på Svea. Karl-Otto gifte sig sedan med Johanna (Hanna). Hon hade en son som hette Arvid. Far till honom var en godsägarson som gärna gift sig med Hanna, men hon ville ej.

Karl-Otto och Hanna fick tre barn. Svea född 1902. Lage född 1906 och Karl 1909. De bodde bland annat i Virå och i Sandviken. Karl-Otto var med när Nunnebanan byggdes.

I Järntorpet bodde alltså de fem samt min mamma Inga som föddes 1923. Efter faderns bortgång 1924, så flyttade Svea och Inga in i Järntorpet. Sve arbetade på Sterns där hon var ändringssömmerska. Hon åkte till stan varje dag med buss. Det var långt att gå till närmaste busshållplats. Hon öppnade sedan egen firma ”Sytjänst” där hon arbetade tills hennes föräldrar blev dåliga. Då arbetade hon hemifrån och sydde på beställning. Min mamma (Inga) fick gå sitt första skolår (1930) i Norrköping. Året efter var Lindöskolan klar så då kunde hon börja där.

Karl-Otto
1868-1960
Johanna
1872-1956
Maria
1892-1962
Arvid
1896-1962

Svea
1902-1995

Lage
1906-1976
Karl
1909-1986

Inga
1923-2001

 

Berättat av Jill Tegnér dotter till Inga.
Adress uppdaterad 2020

Lada vid Holmtorpet

 

Foto: Ingmar Karlsson

Holmtorpet

 

Torpet fanns 1775 kallades greniadier eller soldattorp (Stp). Nuvarande namn troligen efter knekten G.W. Holm 1864-1895. Familjen Öberg flyttar in i torpet, han arbetar vid Dömestad. En av döttrarna gifter sig med en Månsson och bor kvar i torpet. Sonen Karl-Axel "kaka" Månsson har torpet som sommarnöje fram till att torpet revs 2001.

 

Text och Foto: Ingmar Karlsson 

Position N / E
SWEREF 99 TM: 6496173 / 573932
WGS 84 dec: 58,599634 / 16,272153

6. Holmtorpet fanns här 1775, byggnadsår osäkert, torpet fanns inte på 1705 års Geometriska karta. Torpet har kallats "Grenadiertorp" eller soldattorp på 1775 och 1832 års skifteskartor, dessa beteckningar står även på senare kartor. Namnet Holmtorpet verkar ha tillkommit ganska sent. I husförhörslängd 1886-1892 Dömestad står torpet som Lifgrenadiertorp nr 83 2:a Lifgrenadier Regementet. Lifgrenadier Gustav Wilhelm Holm bor då i torpet. Dammen nedanför kallas i folkmun för "Öbergsbrunnen" efter de som bodde i torpet. Torpet har sedan länge använts som sommarnöje. Samma släkt har bott i torpet sedan andra hälften av 1800-talet. Karl Axel Månsson som hyrde torpet   är släkt till Öbergs och de som bodde i torpet på 1800-talet. Inventering av Holmtorpet, genomfördes hösten år 2000.

Storlek utvändigt 8,4 x 4,85 m, höjd långsida 2,4 m varierar något, gavelnock 4 m. Hög torpargrund som är igenmurad och putsad. Huset har ett stort kök med järnspis och bakugn. Huset har också en kammare med eldstad plus en liten farstu och en låg vind med en brant trappa från farstun. Taket har breda vindskivor, under ett tegeltak är det gamla breda brädor. Taket bärs upp av en ryggås. Uthuset ca 10x4 m, har tidigare varit längre. Har använts till svinstia och hönshus. Kan tidigare möjligen varit en liten ladugård. Nu ombyggt till sommar rum i ena änden och en bod i den andra.

Egen komentar: Har följt rivningen av torpet under mars månad 2001. Konstruktionen av torpet stämmer ej med byggnadsstilen på 1700-talet. som eldad kammare-hopsättning i hörnen som är laskade-tunnhuggna stockar i väggarna (för jämna) och liknande. Uthusets konstruktion verkar betydligt äldre. Det kan vara så att det gamla 1700-tals torpet är rivet tidigare och ett nytt torp uppfördes på samma grund, detta var ganska vanligt under 1800-talet. Bottenstockarna ruttnade och gick ej att byta på den tiden.

Sammanställning av Ingmar Karlsson, Lindö-Berga Hembygdsförening

 

7. Uggletäppan
Position: N / E
SWEREF 99 TM: 6496164 / 574157
WGS 84 dec: 58,599515 / 16,276021

 Fanns 1705 och kallades då för Grindtorpet, ej namngivet 1832. Kallas jordtorp. Torpet revs under 1980-talet.

8. Torpet Glädjan

Position: N / E
SWEREF 99 TM: 6495979 / 574178
WGS 84 dec: 58,597850 / 16,276321

Torpet Glädjan låg på Dömestad marker och brändes ned av Norrköpings kommun 1986, om det var torpet från 1705 är inte klarlagt, äldre torp revs ibland och ersattes med ett nytt, mycket ofta på samma plats. Man ville utnyttja den jord som fanns vid det gamla torpet.

Enligt husförhörslängden flyttade torparen Jonas Ström med hustru Brita Jönsson in i torpet 1801. Då Olofsson arrenderade Dömestad bodde rättaren i Glädjan. Torpet har senare använts till sommarnöje.

Ingmar Karlsson, Lindö-Berga HBF
Foto: Rune Pettersson

9. Glädjan lilla
Position: N / E
SWEREF 99 TM: 6496144 / 574178
WGS 84 dec: 58,599331 / 16,276375

 Torpet fanns 1705 och användes till ryttartorp. Läget oklart går ej att hitta den exakta platsen för grunden, låg något närmare Abborreberg.

10. Hyggestäppan
Position: N / E
SWEREF 99 TM:  
WGS 84 dec:
 Namnet osäkert, fanns 1775 men troligen inte 1832. Låg på udden i gärdet nedanför Röksberget. Inga tydliga spår, kan vara bortodlade.

12. Torp Nr 3
Position: N / E
SWEREF 99 TM:  
WGS 84 dec: 
Torpgrunden tydlig, torpet fanns här 1775 men inte 1832. Grunden ligger mitt på den ö som går ut i gärdet. I dagsläget kullen efter den sista den sista tomten (före detta slånbärssnåret). Spår av källa och odling.
  
14. Bergtorpet
Position: N / E
SWEREF 99 TM:  
WGS 84 dec:  
Fanns 1775, betecknas som jordtorp 1868. Torpet låg mellan Ekbacken och Majeldsberget. Före nuvarande bebyggelse fanns tydliga spår av odling.
 
17. Bergsätter
Position: N / E
SWEREF 99 TM:  
WGS 84 dec: 
Uppgifter saknas
  
18. Stefanstorp / Leratorpet
Se flik Leratorpet
 

11. Lindkvistetäppan
Position: N / E
SWEREF 99 TM: 
WGS 84 dec: 
 Kallades också för Severins Nytäppa, fanns 1775 och 1832. Grunden mycket tydlig, finns också spår av uthus och jordkällare. Tydliga spår av odling.

13. Torp Nr 21
Position: N / E
SWEREF 99 TM:  
WGS 84 dec: 
 Ligger nedanför före detta Björnstugan en bit från motionsslingan. Fanns torp här 1775 men ej 1832. Torpet ej namngivet på någon karta. Grunden är tydlig, finns med i fornminnesinventering 1979.

15. Hagalund
Position: N / E
SWEREF 99 TM: 6495833 / 574588
WGS 84 dec: 58,596469 / 16,283326


16. Hermansdal
Position: N / E
SWEREF 99 TM: 6495701 / 574624
WGS 84 dec: 58,604245 / 16,273628
Torpen låg troligen i Dömestad by som mindre gårdar. Utflyttades i samband med laga skifte 1832, jordtorp och soldattorp.