• Historik
  • Gamla visor från Östergötland

Gamla visor från Östergötland

 

Upptecknade av Levin Christian Wiede, 1840-1847

 

 

 

 

Fyra daler har jag supit upp

 

Fyra daler har jag supit upp, och så den lilla svarta kona

intet har jag mer av den igen än bara knappen efter horna

//: Lite bannor det har jag fått, får jag mera så gör det gott,

för jag har dansat sönder skorna //:

 

 

 När jag stod uppå ett källarvalv

  

När jag stod uppå ett källarvalv, hopp sunta lu å hopp sunta lej

Pärona de runkte, roverna de skalv, hopp å sunta lu och lejsan

När jag stod uppå ett aleträsk, hopp sunta lu å hopp sunta lej

Rutiger rock och fanken till väst, hopp å sunta lu och lejsan.

 

 

Du aftonens stjärna

  

Du aftonens stjärna, så gärna så gärna

jag blickar mot dig

Ty djupt i mitt hjärta, ditt trofasta hjärta

djupt ömmar för mig

Du känner min låga

och anar den plåga, som tär detta bröst.

Ur molnet du blänker, så vänlig du skänker

den lidande tröst.

 

 

 Ack, ack

 

//: Ack, ack om det vore dag, och alla gossar stodo i en rad//:

//: Och ja finge taga, den som mig behaga, ack, ack om det vore dag//:

 

//:Ack, ack om det vore kväll, och alla gossar hängde i ett spjäll//:

//: Å ja däri drog, å de askan slog, ack, ack om det vore kväll//:

 

//: Ack, ack om det vore natt, och alla gossarna i sängen satt//:

//: Å ja däri låge, å mej ingen såge, ack, ack om det vore natt//:

 

 

  När ja skulle fria

 

//: När ja skulle fria till min första flicka

då var hon så dum så hon sa nej//:

vill inte flickorna ha mej, då får väl gummorna ta mej

tra la la ……….

Vill inte gummorna ha mej, då får väl flickorna ta mej

då så får de återta sitt nej.

 

 

 Polska från Norra Vi

 

Kära far och mor ge mej ett par nya skor, de gamle har jag dansat sönder.

Och aldrig vill jag ha de gamle skorna mer, och aldrig vill jag tjäna bönder.

Den grå rocken å, den blå rocken på, den grå rocken å, den blå rocken på.

Bondedräng i fjol å nämndeman i år, å nästa år så blir jag herre.

 

Här dansa vi på de bredaste golv och här har vi dansat länge

Här dansa vi till klockan slår tolv och sen dansar vi åt sängen

//: Tocka åt er lite, sängen är för liten,

     tocka åt er lite , sängen är för liten

     tocka åt er och ge mig rum//:

 

 

 

 

Slängpolska efter Pelle Fors

 

 

Känner du grannas Brita? Å ja men san

Känner du dotra hennes? Ja, ja men san.

Går på Sörpings gater, säljer pannekaker

Iblann för fyra öre iblann för fem, san

Haderian rian, haderian rian

Iblann för fyra öre, iblann för fem, san.

 

 

 

Polska från Asby

 

// Hur ska jag till lilla vännen komma som varken åker, rider eller går//:

//: Jag ska vänta till sol och sommardag och segla över böljor blå//:

 

//: Hur du vänder och hur du svänger dig så laga att du har en trogen vän//:

//: Ty snart förgår dina unga dagar och komma aldrig mer igen//:

 

 

När ja va en liten pilt

 

När ja va en liten pilt skull ja sta å frie

Kom ja te en gammel kärrng, tänkt de va en pige

inte feck ja om dagen gå, inte feck ja nattero för kärrnga.

 

Förste natt vi lå ihop kysstes vi å klapptes

andre natt vi lå ihop refves vi å nappdes

inte feck ja om dagen gå, inte feck ja nattero för kärrnga.

 

Tredje natt vi lå ihop bet ho av mej näsa

de var mej ett fasligt sne inte feck jag fräse

inte feck ja om dagen gå, inte feck ja nattero för kärrnga.

 

Fjärde natt vi lå ihop bet ho av mej öra

de va mej ett fasligt sne inte feck ja höre

inte feck ja om dagen gå, inte feck ja nattero för kärrnga.

 

To ja mej en liten båt segle över sunnet

kärrnga to sott bagetråg segle sammelunne

inte feck ja om dagen gå, inte feck ja nattero för kärrnga.

 

To ja mej en storan båt segle över hafvet

kärrnga to sett grynesått segle ner i kvafvet

å då feck ja om dagen gå, å då feck ja nattero för kärrnga.

 

Stallt ja mej på högan berg å predika som en präst

kärrnga lå på hafsans djup å vrente som en arger häst

å då feck ja om dagen gå, då feck ja nattero för kärrnga.