LBHF är värd för denna runsten

2017 INGVARSTENEN. Lindö-Berga är värd för denna runsten och innebär att vi ska se till att stenen hålls ren. Vid vår senaste inspektion såg vi att det var dags att skrubba den. Runstenen är belägen på Arkösundsvägen snett emot
räddningstjänstens träningsområde vid Kungsängens flygfält.

Runstenen här vittnar om en dramatisk historia.Hundratals män under ledning av vikingahövdingen Ingvar drog i österled. En forntida Östgöte deltog.

Foto: Bertil Qarlzon

Ny soffa i Leratorpet

2016 Soffan som skänkts av Kerstin och Bertil Sörensen/Olsson har nu renoverats och är på plats i köket på Leratorpet.

Foto: Bertil Qarlzon