Leratorpet under renovering

Efter det att Lindö-Berga Hembygdsförening övertog Leratorpet, har en omfattande restaurering gjorts. Man började med utsidan och klädde av panelen på torpet och iordningställde detta 2001. Takpanorna har bytts ut och inomhus har en del målningsarbeten gjorts. Dessutom har järnspiseln bytts ut och allt arbete runt denna har färdigställts. Sist men inte minst har kammaren gjorts i ordning med nya tapeter m.m. I dag är vi stolta medlemmar som utför det löpande underhållet, på torpet. Leratorpet med dess trädgård är idag en oas i utkanten av Lindö. 

 

Foto: Ingmar Karlsson