Renovering av golv i köket

2020-01-21 Nu har Leratorpet tömts för att ge plats åt golvbyte Nya golvet ska stå klart till tipspromenaderna börjar.

Det gamla golvet rivs och kastas ut.

Rensning av gamla golvbräder.

Befintliga reglar reparerades, nya reglar monterades och underlaget vägdes av.


Golvet i "köket" var angripet av trämask. Bekämpning av insektsangreppet utfördes 2001 och 2014 av Anticimex. 2018 togs beslut av styrelsen att renovera golvet på grund av att det började svikta.
Planeringen inleddes 2019 och anbud på renovering erhölls av Göran Nilsson Byggkonsult. Genomförandet inleddes januari 2020. Stort tack till Göran Nilsson som genom stor arbetsinsats tillsammans med medverkan av medlemmar i styrelsen genomförde projektet. Återställning av lokalen var slutförd mars 2020. 

Leverans av nya golvbräde februari 2020.

Kapning och inläggning av nya golvbrädor.

Golvläggning klar mars 2020

Kanske komma till torpet och se det nylagda golvet i köket.

Kammaren har möblerats om och givits större utrymme.

Dagens ros