Leratorpet

Lindö-Berga Hembygdsförenings hembygdsgård

Hur gammalt är då Leratorpet?

Exakt ålder är svårt att ange men följande resonemang kan föras: På 1705 års karta över Dömestad finns inte torpet med. På 1775 års karta är torpet angivet, kartan är svårtolkad men i texten till det medföljande protokollet antyds att det finns en torpplats. I husförhörslängden 1805-1816 betecknas torpet som ryttartorp. Enligt svenska indelningsverket av C. Grill upphörde Östgöta kavalleriregemente 1791 och förändrades till infanteri. Enligt detta resonemang kan torpet ha byggts någon gång mellan 1705-1770 talet.

Uppgiftslämnare: Ingmar Karlsson 

Foto: Bertil Qarlzon