Leratorpet

Lindö-Berga Hembygdsförenings hembygdsgård

Foto: 2010 Bertil Qarlzon

Namnet Leratorpet
Kerstin Sörensen Olsson kunde vid styrelsemöte 2020-09-07 berätta att området kring torpet har varit sankt och lerigt. I folkmun kom det då att kallas för torpet Leran, omvandlat till Leratorpet.