Leratorpet före villabebyggelsen på Vindilsgatan

Foto: Ingmar Karlson, publicerad januari 2021

Leratorpet från 70 och 80-tal

Leratorpet 1974
Leratorpet 1984

Här ser vi några bilder från Leratorpet från 1974 och 1984. Det är troligtvis farfar Harry som tagit bilderna, säger Niklas Baldeus som skänkt oss dessa bilder.  Tack så mycket.

Leratorpet/Hilda Sofia Petersson.

        

Bilden troligen från slutet på 1930-talet eller början av 1940-talet. Hilda Sofia föddes 1864 i Tåby socken. Hon gifte sig 1888 med statdrängen och smeden Sven Peter Petersson. Sven Peter var änkeman och hade 6 barn sedan tidigare. Hilda Sofia och Sven Peter fick ytterligare 7 barn. Sven Peter dog 1922. Hilda Sofia levde ensam i torpet till 1944, då hon miste sitt ena ben p.g.a. kallbrand. Hon kunde därefter bara bo i torpet på sommaren med barnens hjälp. Hilda Sofia dog 1954 90 år gammal.

Fotograf okänd. Uppgiftslämnare: Ingmar Karlsson.

Delar av fam. Petersson

Hilda Sofia och smeden Sven Peter Petersson tillsammans med några av sina barn framför Leratorpet

Så här såg det ut vid Leratorpet på 1930-talet

Fotograf okänd

Det gamla uthuset vid Leratorpet

Det gamla uthuset vid Leratorpet är troligen byggt av virke från den lada eller ladugård som låg straxt norr om torpet. Den numera rivna sommarstugan som låg granne med torpet var byggd på grundstenarna till ladan eller ladugården.

När Sven Peter Petersson flyttade in i Leratorpet 1885 fanns det inget uthus till torpet. Enligt ett av hans barn skulle Sven Peter byggt ett uthus straxt efter inflyttningen. Det troliga är att han använde virke från ladan ladugården. Ladan/ladugården lär ha varit i dålig skick vid den tiden.

Sven Peter arbetade som statdräng och smed vid Dömestad gård. Enligt 1883 års Fryktalslängd ( mantalslängd ) står det att torpet äges till gården vilket kan tolkas så att torpet saknade jord och kunde betraktas som backstuga. Backstuga kallades torp som saknade jord ” låg på bar backe”. Något behov av en lada eller ladugård fanns inte.

Uthuset som Sven Peter byggde bestod av ett dass en svinstia och ett hönshus. Nuvarande kammare i torpet fungerade tidigare som uthus. Kammaren saknar stockväggar, väggarna bestod endast av ytterpanelen, brädväggarna inuti är ditsatta senare.

När Lindö-Berga hembygdsförening övertog Leratorpet 1997 var uthuset i så dåligt skick att det måste rivas. Under rivningsarbetet upptäcktes det att en del av virket var återanvänt, bland annat stockarna i svinstian. Troligtvis är det så att Sven Peter använde en del av virket i den gamla ladan/ladugården för att bygga uthuset. 

Sammanställt och foto Ingmar Karlsson